Onderwijs Support

Ondersteuning en advies voor jouw school

Onderwijs is de sleutel tot succes. Met Onderwijs Support ondersteunen wij scholen en docenten bij het geven van competentiegericht (praktijk)onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke versterking van het onderwijsteam of het geven van advies op maat, maar ook aan het up-to-date houden van de vakkennis van docenten en makkelijk te raadplegen kwalificatiedossiers. Maak nu kennis met Onderwijs Support.

Lesmethoden

Onze lesmethoden voor motorvoertuigentechniek zijn ontwikkeld om professionals op te leiden die klaar zijn voor de toekomst. Daarin maken we volop gebruik van digitale mogelijkheden. De praktijk blijft echter de basis. Onze lesmethoden voor vmbo en MBO sluiten perfect op elkaar aan, zodat leerlingen een doorlopende leerlijn kunnen volgen.

Leerbedrijven helpen begeleiden

Bij het BBL-opleiden in onze branche zijn 2 partijen verantwoordelijk: het ROC en het leerbedrijf. School heeft maar beperkt invloed op wat het leerbedrijf doet, en voor het leerbedrijf is ‘opleiden’ geen kerntaak. Vanuit onze positie als brancheopleider zien wij het als onze taak om voor verbinding te zorgen. Samen met het ROC kunnen we het leerbedrijf beter toerusten voor hun taak.

Bijscholing voor docenten

Gedegen en up-to-date kennis is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Ons trainingsaanbod voor docenten omvat ons ruime trainingsaanbod van de actuele en toekomstige technieken: van complexe elektronica, e-voertuigen en ADAS tot waterstof. Er is eigenlijk altijd wat te leren als je werkt met auto- truck- of tweewielertechniek.

Invallers en docenten

Het lerarentekort en daarbij nog corona maken het docententeam kwetsbaar. Dan is het goed om te weten dat de gekwalificeerde trainers van Innovam klaarstaan. Bij uitval van docenten vaktheorie of -praktijk biedt Innovam naar beschikbaarheid gekwalificeerde en ervaren invallers. Zoek je een docent voor korte of lange termijn, neem dan contact met ons op.