Over Innovam

Wij zijn de opleider voor de mobiliteitsbranche

Maak kennis met onze organisatie. Wie zijn we? Waar zetten we ons iedere dag voor in en hoe bereiken we onze doelen? Op deze pagina lees je wat we doen, en hoe wij werken. Benieuwd? Lees snel verder!

Dit is Innovam

Wij zijn de opleider voor de mobiliteitsbranche. De mobiliteitsbranche als geheel functioneert optimaal als vakmensen zich ontwikkelen. Daarom helpen wij iedereen om het beste uit zichzelf en het en bedrijf te halen. Sinds 1948 geven wij daarvoor praktische trainingen en advies.

Trainen vakmensen

We trainen jaarlijks duizenden werkenden en mbo-studenten in de branche, voeren opleidingsprogramma's uit voor importeurs en internationale trainingstrajecten voor fabrikanten.

Geven advies

We adviseren vakmensen, ondernemers, het beroepsonderwijs en organisaties bij opleidings- en ondernemersvraagstukken en over praktische personeelsontwikkeling.

Zo gaan we te werk:

Hoog leerrendement

Door onze centrale rol en ons uitgebreide netwerk zijn wij een belangrijke bron van kennis en kunde. We maken deze algemene kennis en kunde inzichtelijk en toegankelijk en vertalen het naar relevante en praktische inhoud en leermiddelen.

Voor het Beroepsonderwijs

Voor een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen we leermiddelen, adviseren we vmbo’s, ROC’s en leerbedrijven, geven praktijktraining aan bbl-studenten en leiden we zij-instromers op.

Goed APK-keurmeesterschap

Wij dragen bij aan goed APK-keurmeesterschap in Nederland met advies aan ondernemers en ondersteuning bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. We leiden APK-keurmeesters op en helpen bij hun keurmeesterschap.

Klanten

We werken voor de vakmensen in (onafhankelijke) garagebedrijven en deelbranches, importeurs, ketens en formules in Nederland en fabrikanten.

Bestuur

Innovam wordt geleid door een krachtig bestuur van betrokken vakmensen: onze directie, ons college en onze raad van commissarissen.

Partners

Innovam werkt nauw samen met BOVAG, RAI Vereniging, vakbonden, OOMT, Ministerie IenW, en de BTG-MTLM.

Delen expertise

Door deelname aan commissies en overlegstructuren stellen we onze kennis beschikbaar om daarmee de branche te versterken.

Alles over ...

Kom alles te weten over praktische werkplaatsvraagstukken

Bekijk alles over ...