Aftersales op Orde

Optimaliseer bedrijfsprocessen

Zonder dat je het door hebt, zit je soms vastgeroest in bepaalde patronen. In de dagelijkse routine is het moeilijk om te zien wat er anders kan en waar kansen liggen om meer rendement te halen. Aftersales op Orde koppelt je aan een specialist die bedrijfsprocessen in kaart brengt en een verbeterplan opstelt. Zo kun je de arbeidsproductiviteit verhogen en haal je meer rendement uit je bedrijf!

Wat biedt Aftersales op Orde?

Aftersales op Orde helpt je met een andere, frisse blik naar je mobiliteitsbedrijf te kijken. Op zich lijkt er niets aan de hand: de planning is vol, er is voldoende onderdelenomzet en je team is volop bezig. Toch knaagt er iets. De omzet is wel goed, maar kunnen wij er meer aan overhouden? Werken we wel efficiënt? Waar laten we nog wat liggen?

Doordat je in de loop der jaren een vaste manier van werken hebt ontwikkeld – een vaste routing door het bedrijf, een manier van het verwerken van werkorders of het indien van claims bij de fabrikant – is het moeilijk om te zien wat er anders of beter kan. Je probeert in de dagelijkse drukte zo veel mogelijk focus te houden en te blijven sturen op het rendement, maar toch heb je het gevoel dat processen nog beter kunnen lopen en dat er gewoon méér uit te halen moet zijn.

Onze consultants beschikken over sterke analytische vaardigheden, sociale en communicatieve vaardigheden en uitgebreide kennis van het vakgebied en processen. Hierdoor kunnen zij uw bedrijfsvraagstukken analyseren en snel oplossingen voorstellen en implementeren. Met deze kennis starten wij daarom een verbetertraject, waarbij wij focussen op het verbeteren van processen, gebruik van bestaande systemen en ontwikkelen van jouw medewerkers. 

Resultaat met Aftersales op Orde

Met Aftersales op Orde hebben wij al een groot aantal klanten kunnen helpen met het duurzaam verbeteren van hun werkplaatsrendement. De basis van Aftersales op Orde is proces management. Een duidelijk aftersalesproces brengt meer inzicht, overzicht en dus rust in het werkproces.  Het resultaat, hogere klanttevredenheid, meer omzet per aftersales doorgang en een hogere efficiency

Lezen hoe Aftersales op Orde het verschil heeft gemaakt?

Download hier de gratis whitepaper!

“Eigenlijk was ik ervan overtuigd dat wij onze zaakjes al erg goed op orde hadden. Toch heeft
dit traject ervoor gezorgd dat er op basis van onze input en het meten van prestaties een
verbeterplan is opgesteld, waarin duidelijk werd dat er op details nog veel winst te behalen viel.
Het bepalen van het potentieel is een eerste stap, maar door de uitstekende begeleiding
gedurende 12 maanden van Vincent van den Brink zijn onze medewerkers ook bewust
geworden van de benodigde verandering. Daardoor hebben wij de beoogde verbetering
ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Al met al zijn wij erg blij met het resultaat.


Martin Steverink, directeur eigenaar van Ford Auto Martens Zevenaar.

Hoe werkt Aftersales op Orde?

Er wordt gestart met een uitgebreid intakegesprek door een specialist op het gebied van processen en rendementsverbetering. Dit gesprek geeft je een eerste  inzicht van de mogelijkheden om het rendement en arbeidsproductiviteit te verhogen.

  1. ANALYSE --> PLAN VAN AANPAK

De analysefase is vergelijkbaar met een audit, waarin wij jouw organisatie onder de loep nemen.  Zo worden er interviews gehouden waarin bestaande processen in kaart worden gebracht. Tijdens deze analyse fase komt aan het licht wat goed gaat binnen de organisatie en waar verbetering mogelijk is. Doordat we in gesprek gaan met verschillende medewerkers zorgt dit voor een groter draagvlak voor verbeteracties.

  1. IMPLEMENTATIE

In de implementatie gaan we samen met de klant aan de slag om duurzame verbeteringen door te voeren, dit doen we aan de hand van een aantal stappen. Van het ontwerpen van nieuwe werkprocessen tot en met het informeren en instrueren van medewerkers.

  1. BORGING

De borgingsfase is erop gericht om de organisatie onder begeleiding aan de slag te gaan met de nieuwe werkelijkheid en medewerkers bewust bekwaam te maken van de nieuwe werkwijze en bijbehorend nieuw gedrag.

Meer weten over Aftersales op Orde? Neem vandaag nog contact op!