Alles over de vernieuwing van NEN 9140 (2019)

Functies in de werkplaats, aanwijsbeleid en flow charts

NEN 9140 is de norm voor het veilig werken aan e-voertuigen. Deze eis is sinds mei 2019 verder aangescherpt, door betrokken marktpartijen waaronder Innovam. Deze norm is nu veel leesbaarder en veel meer gericht op onze sector. Lees over de betrokken functies in de werkplaats en wat je moet kennen en kunnen, het aanwijsbeleid en flow charts.

Functies binnen NEN 9140

In de norm NEN 9140 wordt duidelijk besproken welke personen in de werkplaats ev-werkzaamheden mogen uitvoeren. Voor ieder is duidelijk wat hun bevoegdheden en de bijbehorende vakbekwaamheidseisen zijn.

  • ev-Voldoende Opgeleid Persoon (ev-VOP)
  • ev-Vakbekwaam Persoon (ev-VP)
  • ev-Werk Verantwoordelijke (ev-WV): direct verantwoordelijk voor de veiligheid bij werkzaamheden die elektrische gevaren kunnen opleveren bij het werken aan e-voertuigen. Hij stelt de Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikbaar aan de collega’s in de werkplaats. En hij ziet toe op het juiste gebruik ervan.

Al deze medewerkers mogen met elektrische voertuigen werken na specifieke opleiding. Bekijk de trainingen Veilig werken aan e-voertuigen NEN-9140

Aanwijsbeleid NEN 9140

De verantwoordelijke in de onderneming voor de naleving van de ARBO-wet, veelal de eigenaar zelf, wijst deze personen aan. Hij bepaalt wie als ev-VOP of ev-VP wordt opgeleid. Daarnaast wijst hij ook de ev-WV aan. Werkgevers, de ARBO-verantwoordelijken en de ev-WV'ers kunnen onze e-learning volgen. Deze online training legt op een leerzame manier uit wat deze norm inhoudt en wat dat voor consequenties heeft voor het werken aan e-voertuigen in de werkplaats.

Omdat dit vaak achterwege blijft gaat Innovam bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)​ die we uitvoeren voor autoreparatiebedrijven, gerichter controleren of de bedrijven aan de eisen in NEN 9140 voldoen. 

Leestips voor eigenaars: Alles over ondernemen in het EV tijdperk

Nieuw: Flow charts (stroomschema’s)

Aan de vernieuwde norm zijn twee ‘flow charts’ (stroomschema’s) toegevoegd. Elk schema omvat 1 pagina. Eén schema toont de werkprocedures van de hulpverleningsdiensten langs de wegen. Het andere schema is voor het personeel van de reparatie- en onderhoudsbedrijven.

Het zijn overzichtelijke weergaven van alle op volgorde te verrichten handelingen op het gebied van veiligheid. Stap voor stap geven ze aan welke ingrepen wanneer moeten worden verricht, en wie daarvoor verantwoordelijk is. Het stroomschema voor in de werkplaats gebruiken we tijdens onze ev-trainingen voor technici.

Boek nu een training 'veilig werken' en ontvang een poster van het stroomschema voor in jullie werkplaats! Zolang de voorraad strekt.