Alles over het Aanwijsbeleid NEN 9140

Zorg voor een veilige werkplaats: Aanwijsbeleid voor werken aan e-voertuigen

Voor de veiligheid in de werkplaats, is het belangrijk dat alleen bevoegde medewerkers aan e-voertuigen werken. Het Aanwijsbeleid NEN 9140 helpt je om duidelijk te maken wie welke verantwoordelijkheden heeft. Zo voorkom je onduidelijkheden. Lees verder en ontdek wat het Aanwijsbeleid inhoudt. Wie verantwoordelijk is voor de naleving. En wie kan worden aangewezen om aan elektrische voertuigen te werken.

Wat is het Aanwijsbeleid NEN 9140

Het Aanwijsbeleid volgens de norm NEN 9140 is een verplichting voor bedrijven die werken aan elektrische en hybride voertuigen. Dit beleid zorgt ervoor dat binnen het bedrijf duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden heeft bij het werken aan deze voertuigen. Vooral het werken met hoog voltage (HV)-systemen brengt risico's met zich mee. Daarom is het belangrijk dat alleen deskundige en bevoegde werknemers deze werkzaamheden uitvoeren. Het Aanwijsbeleid voorkomt onduidelijkheid en verhoogt de veiligheid in de werkplaats.

Wie is verantwoordelijk voor het Aanwijsbeleid?

De verantwoordelijkheid voor het Aanwijsbeleid ligt bij de werkgever of de eindverantwoordelijke van het bedrijf. Volgens de Arbowet en de NEN 9140:2024 norm moet de werkgever ervoor zorgen dat werkzaamheden aan elektrische systemen veilig worden uitgevoerd. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen voor de juiste opleidingen, instructies en beschermingsmiddelen voor de werknemers. De werkgever moet ook iemand aanwijzen die toezicht houdt op de naleving van het Aanwijsbeleid, bijvoorbeeld de chef-werkplaats.

Wie kan worden aangewezen?

In het Aanwijsbeleid NEN 9140 worden verschillende rollen gedefinieerd die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben. Deze rollen zijn:

  • EV-Voldoende Onderricht Persoon (ev-VOP): Deze persoon heeft basiskennis en mag eenvoudige werkzaamheden uitvoeren aan elektrische voertuigen, mits onder toezicht.
  • EV-Vakbekwaam Persoon (ev-VP): Deze persoon heeft diepgaande kennis en ervaring en mag zelfstandig werken aan elektrische voertuigen.
  • EV-Werkverantwoordelijke (ev-WV): Deze persoon is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle werkzaamheden aan e-voertuigen en de technici die daaraan werken. Hij of zij zorgt ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Schriftelijke overeenkomst

Bij het aanwijzen van personen moet een aanwijsformulier worden ondertekend. De werkgever en de technicus leggen samen in een schriftelijke overeenkomst vast welke werkzaamheden aan e-voertuigen mogen worden uitgevoerd. Op het formulier staat de volgende informatie:

  • De naam van de technicus
  • De specifieke rol (ev-VOP, ev-VP of ev-WV)
  • De ingangsdatum van de aanwijzing
  • De specifieke e-voertuigen of onderdelen waarvoor de aanwijzing geldt
  • Bevestiging dat alle noodzakelijke instructies zijn gegeven
  • Beschikbaarheid van de benodigde PBM's en gereedschappen
  • Namen en handtekeningen van zowel de werkgever als de technicus

Vooruitkijken; Innovam helpt graag

Met een goed uitgevoerd aanwijsbeleid zorg je voor een veilige werkomgeving en voorkom je ongelukken. Zo bescherm je niet alleen je medewerkers, maar ook de reputatie en het succes van je bedrijf. Innovam helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met deze handige downloads:

Stroomschema NEN 9140

Het stroomschema laat zien welke stappen nodig zijn om veilig aan een elektrisch voertuig te kunnen werken.

Download  >

Aanwijsbeleid NEN 9140

Op deze handige werkplaatskaart zie je wie er aan elektrische voertuigen mag werken en welke werkzaamheden daarbij horen.

Download  >

Aanwijsformulier NEN 9140

Personen die aan EV's werken, worden schriftelijk aangewezen. Dat doet de werkverantwoordelijke met het aanwijsformulier NEN 9140.

Download  >