De PBM’s en gereedschappen bij e-voertuigen

Veilig werken; hoe zit het ook al weer

Voor het werken aan e-voertuigen gelden extra veiligheidsmaatregelen. Deze zijn vastgelegd in de norm NEN 9140. Hierin staat welke personen aan een e-voertuig mogen werken, welke opleiding of instructie je moet hebben en hoe je veilig werkt. Op deze pagina vind je de instructie over de BPM’s en gereedschappen bij het werken met e-voertuigen.

Tijdens onze trainingen over e-voertuigen hebben we veel aandacht voor de veiligheid bij het werken met hoge spanning. Want de technologie in deze voertuigen kan bij ondeskundig handelen leiden tot ernstige schade en letsel. Op deze pagina zie je de persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen die je moet gebruiken.

Draag Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

 • Werkschoenen
 • Elektrisch isolerende handschoenen
 • Gelaatsbescherming

Let op: draag geen elektrisch geleidende sierraden

Gebruik geïsoleerd gereedschap

Dit gereedschap moet voldoen aan de Europeese norm EN 60903. Het moet getest zijn voor onder spanning werken tot 1000V wisselspanning en 1500V gelijkspanning. Let op: het is niet toegestaan om te werken aan onder spanning staande delen!

 • Controleer bij ieder gebruik of de isolatie onbeschadigd is. Vervang defect of beschadigd gereedschap.
 • Gebruik een geïsoleerde doppenset met geborgde doppen en geïsoleerde momentsleutel.
 • Draag isolerende handschoenen (klasse 0, 1000V). Controleer op lekkage. Dit doe je voor elk gebruik.

Gebruik de tweepolige spanningaanwijzer (duspol)

 • Voer de 0 volt-check uit voor aanvang van het werk.
 • Gebruik een meetinstrument dat door de fabrikant wordt voorgeschreven.
 • Voordelen van de tweepolige spanningaanwijzer:
  • Selecteert zelf zijn meetbereik
  • Geeft waarschuwingssignaal bij wissel- én gelijkspanning.
 • De tweepolige spanningaanwijzer moet minimaal CAT-III zijn met meetbereik dat hoger is dan de maximaal te meten spanning. Houd daarvoor 1000V aan.

Handel volgens het aanwijsbeleid

Een andere belangrijke maatregel voor het veilig werken aan e-voertuigen is het aanwijsbeleid. Dat beleid bepaalt wie aan een elektrisch voertuig mag werken, onder welke omstandigheden. Wil je daar meer over weten, bekijk dan dit artikel en bekijk de video.

Veilig werken volgens NEN 9140

Het is belangrijk dat je veilig kan werken aan e-voertuigen. Dat doe je volgens de norm NEN 9140. Bekijk alle trainingen; van onderhoud tot diagnose. En haal het NEN 9140 certificaat (EV-VP).