Alles over werken aan e-voertuigen en NEN 9140

Veilig werken aan EV voor monteurs en andere dienstverleners

De onderhoudsbehoefte aan e-auto’s is de helft minder, onderhoud aan de aandrijflijn zelfs 75% minder. Het aantal e-auto's is in 2020 verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Daar krijg je in de werkplaats nu al, en in de toekomst mee te maken. Lees hier alles over werken aan e-voertuigen volgens de norm NEN 9140.

Wat is NEN 9140?

Je mag niet zomaar aan hybride en e-voertuigen sleutelen. NEN9140 is de norm voor het veilig werken aan e-voertuigen. In deze NEN 9140-veiligheidsnorm is vastgelegd welke personen aan een e-voertuig mogen werken, welke opleiding of instructie je moet hebben en hoe je veilig werkt.

E-voertuigen zijn er al een tijdje. Nu verschijnen er ook steeds meer hybride, EV's en vrachtwagens op de Nederlandse tweedehandsmarkt. Daar komen ze doorgaans terecht bij de universele garagebedrijven. En nu de auto’s ouder worden, worden de hulpdiensten langs de wegen vaker geconfronteerd met ‘pech onderweg’.

Wie mag volgens NEN 9140 aan e-voertuigen werken?

De norm gaat niet over de veiligheid van de voertuigen zelf. Daarvoor gelden andere normen, voor fabrikanten en importeurs. De norm gaat over de veiligheid van de monteurs en andere dienstverleners, tijdens hun werk aan e-voertuigen (EV's). Want daarbij kunnen heel andere risico’s voor hun eigen gezondheid ontstaan dan bij het werken aan verbrandingsmotoren.

NEN 9140 schrijft onder meer voor welke handelingen een technicus mag verrichten bij een bepaald niveau van kennis, welke beschermings- en beveiligingsmaatregelen hierbij moeten worden genomen, en welk gereedschap je goed kunt gebruiken.

Dus wie mag nu aan een elektrisch voertuig werken?

ev voldoende onderricht persoon (ev-VOP):
Technicus die op een veilige manier onderhoud en reparaties aan e-voertuigen moet kunnen verrichten. Hij mag nooit aan een voertuig onder spanning werken. De spanningsloosheid van het HV-systeem moet door een ev-VP zijn aangetoond.

ev vakbekwaam persoon (ev-VP):
Technicus die naast onderhoud en reparaties ook diagnose stelt aan e-voertuigen. Door metingen stelt hij de spanningsloosheid van het HV-systeem vast. Werken onder spanning aan de HV-batterij is alleen toegestaan na specifieke opleiding!

ev werkverantwoordelijke (ev-WV):
Degene die verantwoordelijk is voor het veilig werken aan e-voertuigen in de werkplaats, bijvoorbeeld de chef werkplaats. Hij moet ook opgeleid zijn als ev-VP​.

Download hierover deze handige poster voor in je werkplaats (PDF)
De PMB’s en gereedschappen bij e-voertuigen

Opgeleid personeel

Niemand wil ongelukken. Veiligheid begint bij de technisch inhoudelijke kennis. Daarvoor moet je de norm 9140 verplicht hanteren en toepassen. Dan weet je als vakman wat er kan gebeuren als je niet oplet, en blijf je ‘van nature’ alert.

Bij de merk-gebonden autodealers worden de technici veelal door de importeurs speciaal opgeleid voor veilig kunnen werken bij reparatie en onderhoud van hun elektrisch aangedreven modellen. Universelen moeten opleiding veelal zelf regelen (tip: lees onze pagina Alles over ondernemen in het EV-tijdperk).De NEN 9140 geldigheid is tot 5 jaar na deelname.

Trainingen veilig werken aan e-voertuigen:

Bekijk het complete aanbod NEN 9140 cursussen

Bekijk alles over de EV-werkverantwoordelijke

Ondernemerschap in het ev-tijdperk

Als eigenaar van een autobedrijf zie je de ontwikkelingen in de markt van elektrisch rijden elkaar snel opvolgen. Het is amper bij te houden. Voor je het weet ben je niet meer aangesloten bij klantvragen en kunnen jouw autotechnici een storing niet meer diagnosticeren en verhelpen.

Wat betekent dit voor jou, het personeel en de toekomst van je bedrijf? Als er veel vragen zijn, is het fijn om te weten dat er ook antwoorden zijn.

Lees alles over ondernemen in het EV-tijdperk

Bestel het handige boek: Norm Nen 9140