Hoe word ik APK-keurmeester?

Van toelatingseisen, het APK-examen tot de juiste voorbereiding

Wil je APK-keurmeester worden en de weg veiliger maken? Ontdek hier hoe je dat doet! Bekijk de toelatingseisen voor het examen, hoe je je voorbereidt met behulp van onze trainingen en hoe het examen verloopt.

Waarom APK-keurmeester worden?

APK-keurmeesters hebben een belangrijke en veelzijdige functie. Als APK keurmeester voorkom je dat er gevaarlijke situaties ontstaan met voertuigen die te onveilig zijn om nog aan het verkeer deel te nemen. Bovendien heb je als APK keurmeester ook een positieve impact op het milieu: voertuigen die teveel schadelijke stoffen uitstoten, worden namelijk afgekeurd.

Hoe word ik APK-keurmeester?

Je wordt APK-keurmeester door met succes het Keurmeester-examen af te leggen. Voor het examen gelden wel bepaalde toelatingseisen. Lees daarover meer op deze pagina. Ook leggen we uit hoe het examen verloopt en hoe jij je het beste kunt voorbereiden. 

Toelatingseisen keurmeester examen

Voor toelating tot het APK-keurmeester examen gelden 2 eisen:

  • Je bent in het bezit van MBO-diploma op tenminste Niveau 3 (eerste [bedrijfs-] autotechnicus) of een aantoonbaar gelijkwaardig diploma/certificaat.
  • Je kunt een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen

Lees meer over de toelatingseisen en het stappenplan voor je VOG-aanvraag

Geen diploma op niveau 3?

Heb je geen geldig diploma op niveau 3, maar wil je toch keurmeester worden? Het kan zijn dat je met jouw werkervaring wel op niveau 3 werkt. Dan kun je je werkervaring laten omzetten in een speciaal ervaringscertificaat (EVC) om APK keurmeester te worden. Dat is een getuigschrift waarin staat wat je kunt en wat je weet. Als dat certificaat inderdaad uitkomt op niveau 3, dan kun je APK-keurmeester examen doen.

Lees meer over APK keurmeester worden met EVC

Hoe verloopt het examen?

Het examen doe je bij IBKI. Het begint met meerkeuzevragen over de APK-regels. Daarna volgen cases die je toetsen of je genoeg praktijkervaring hebt en genoeg weet van voertuigentechniek. Tot slot doe je praktijkopdrachten. Als je eenmaal keurmeester bent dan krijg je een APK-pas. Je keuringsbevoegdheid moet je elke 2 jaar verlengen door het examen Bevoegdheidsverlenging te doen.

Lees meer over het examen APK-keurmeester

Hoe bereid ik me voor op het examen?

Wil je het Keurmeester-examen doen, dan is onze training de beste voorbereiding op het examen. Bovendien bereiden de trainingen van Innovam je voor op goed keurmeesterschap en je toekomstige dagelijkse werkzaamheden als APK-keurmeester.