In de werkplaats: Storing motormanagementsysteem

Het storingslampje brandt en de motor houdt in

In de werkplaats komt een klant binnen met het volgende probleem: Het storingslampje van het motormanagementsysteem brandt. De klant geeft verder aan dat de motor inhoudt. 

Ken de basis van Auto Elektronica

Voordat je begint is het belangrijk dat je basiskennis hebt van elektrische systemen in auto’s. Met de juiste kennis, schema’s en meetgereedschappen kun je ook bij moderne auto’s de meeste elektronische storingen opzoeken en bijbehorende reparaties uitvoeren.

Bouw alle benodigde basiskennis op van auto elektronica

Uitlezen van de auto

Er zijn verschillende soorten systemen die gebruikt kunnen worden om de auto uit te lezen, zoals OBD (On-Board Diagnostics) of EOBD (European On-Board Diagnostics). Hierbij worden sensoren en actuatoren in de auto gecontroleerd op mogelijke problemen en storingen.

In dit geval heeft het motormanagementsysteem een probleem gedetecteerd met het EGR-systeem (Exhaust Gas Recirculation). Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een defecte EGR-klep, een verstopte EGR-klep of leidingen, of een probleem met één van de sensoren die het EGR-systeem monitoren.

Leer alles over het uitlezen van voertuigen en foutcodes

Uitvoeren van een actuatortest

Je sluit de diagnostische scantool aan op de OBD-stekker van de auto. Vervolgens voer je een actuatortest uit om te controleren of de EGR-klep reageert. Al snel blijkt uit de uitgelezen feedback, dat de EGR-klep niet reageert. Het uitvoeren van een actuatortest kan helpen bij het snel opsporen van problemen met verschillende componenten in de auto.

In deze training leer je hoe je een actuatortest moet uitvoeren

Opzoeken en lezen van het elektrische schema

Je verzamelt en leest het elektrische schema van het motormanagementsysteem. Door eerst in de inhoudsopgave te kijken kom je erachter wat het componentnummer van de EGR-klep is. Zo kan je de EGR-klep makkelijker opzoeken in het elektrische schema. Door goed naar het elektrische schema te kijken kom je erachter welke stekkerpennen de aansturing is en op welke stekkerpennen het feedbacksignaal (terugkoppeling van de EGR-klep positie) staat. Bij dit voertuig worden stekkerpen 1 en 2 gebruikt voor de aansturing. Stekkerpen 3, 4 en 5 worden gebruikt voor het feedbacksignaal.

Het lezen van elektrische schema's van een auto kan een uitdagende taak zijn, maar het is van cruciaal belang als je een juiste diagnose wilt uitvoeren.

Leer elektrische schema’s opzoeken en lezen

Metingen uitvoeren

Om diagnose te stellen maak je gebruik van een multimeter. Je sluit de meetsnoeren aan op aansturing van de EGR-klep. Daarna stel je de multimeter in en start je de meting. Op de multimeter zie je de spanning niet veranderen als de EGR-klep wordt aangestuurd met de diagnose-tester. Uit de volgende meting die je uitvoert blijkt dat de bedrading defect is.

Leer de multimeter gebruiken bij het zoeken naar storingen

Herstellen van de bedrading

Je moet de bedrading gaan herstellen. Gelukkig weet jij hoe je goede stekkerverbindingen moet maken. Je weet ook welke gereedschappen daarvoor nodig zijn en hoe je die moet gebruiken. Om het herstellen makkelijker te maken, besluit je de bekabeling uit de stekker te halen en weer in elkaar te zetten.

Het maken van stekkers en stekkerverbindingen leer je tijdens deze training

Eindcontrole van de reparatie

Je het de storing gevonden en een reparatie uitgevoerd. Dus je gaat nu de eindcontrole uitvoeren. Je wist de foutcodes die in de auto aanwezig zijn, voert een actuatortest uit op de EGR-klep en ziet dat deze nu goed reageert. Vervolgens ga je een proefrit maken om zo de Readiness test van de EGR-klep uit te voeren. Je eindconclusie is dat alles weer goed werkt en de storing niet meer terugkomt.

Leer een diagnose stappenplan gebruiken/maken tijdens deze training

Elektronica-trainingen bij Innovam

Basis Auto Elektronica

In deze training ga je 3 dagen hands-on aan de slag met de basis van auto-elektronica. Leer wat een multimeter is en hoe je deze gebruikt om elektrische schakelingen te meten. We leggen uit wat de Wet van Ohm is en hoe dit 'je beste vriend' kan worden.

Diagnose Auto Elektronica - niv. 3

Bereid je voor op het Allround Technicus-examen kerntaak Diagnose Elektronisch. Leer hoe je elektronica-storingen in voertuigen opspoort. Je krijgt praktische diagnose-ervaring met meetinstrumenten, zoals een multimeter en systeemtester.

Diagnose Auto Elektronica - niv. 4

Ontdek hoe je de oscilloscoop gebruikt om elektronische signalen te begrijpen. Na het hands-on oefenen met realistische complexe storingen, word je een echte auto-elektronica expert. Deze intensieve training is waardevol voor je hele loopbaan.