Schadeherstel op Orde

Optimaliseer bedrijfsprocessen

Zonder dat je het door hebt, zit je soms vastgeroest in bepaalde patronen. In de dagelijkse routine is het moeilijk om te zien wat er anders kan en waar kansen liggen om meer rendement te halen. Schadeherstel op Orde koppelt je aan een specialist die bedrijfsprocessen in kaart brengt en een verbeterplan opstelt. Zo kun je de arbeidsproductiviteit verhogen en haal je meer rendement uit je bedrijf!

Wat biedt Schadeherstel op Orde?

Schadeherstel op Orde helpt je met een andere, frisse blik naar je schadeherstelbedrijf te kijken. Op zich lijkt er niets aan de hand: de planning is vol, er worden calculaties gemaakt, er is voldoende onderdelenomzet en je team is volop bezig. Toch knaagt er iets. De omzet is wel goed, maar kunnen wij er meer aan overhouden? Werken we wel efficiënt? Waar laten we nog wat liggen?

Doordat je in de loop der jaren een vaste manier van werken hebt ontwikkeld – een vaste routing door het bedrijf, een manier van het verwerken van werkorders of het indienen van calculaties bij de opdrachtgevers – is het moeilijk om te zien wat er anders of beter kan. Je probeert in de dagelijkse drukte zo veel mogelijk focus te houden en te blijven sturen op het rendement, maar toch heb je het gevoel dat processen nog beter kunnen lopen en dat er gewoon méér uit te halen moet zijn.

Onze consultants beschikken over sterke analytische-, sociale- en communicatieve vaardigheden en uitgebreide kennis van schadeherstel en processen in het bedrijf. Ook weten zij de fijne kneepjes van het werken met DW Pro en Audatex. Hierdoor kunnen zij de bedrijfsvraagstukken analyseren en snel oplossingen voorstellen en implementeren. Met deze kennis starten wij een verbetertraject, waarbij wij focussen op het verbeteren van processen, optimalisatie van calculatie gebruik van bestaande systemen en de ontwikkeling van jouw medewerkers.

Resultaat met Schadeherstel op Orde

De basis van Schadeherstel op Orde is proces management. Duidelijke afspraken brengen meer inzicht, overzicht en dus rust in het werkproces. Het resultaat: hogere klanttevredenheid, meer omzet per dossier en een hogere efficiency.

Hoe werkt Schadeherstel op Orde?

Er wordt gestart met een uitgebreid intakegesprek door een specialist op het gebied van processen en rendementsverbetering. Dit gesprek geeft je een eerste  inzicht van de mogelijkheden om het rendement en arbeidsproductiviteit te verhogen.

  1. ANALYSE --> PLAN VAN AANPAK

De analysefase is vergelijkbaar met een audit, waarin wij jouw organisatie onder de loep nemen. Zo worden er interviews gehouden waarin bestaande processen in kaart worden gebracht. Tijdens deze analyse fase komt aan het licht wat goed gaat binnen de organisatie en waar verbetering mogelijk is. Doordat we in gesprek gaan met verschillende medewerkers zorgt dit voor een groter draagvlak voor verbeteracties.

  1. IMPLEMENTATIE

In de implementatie gaan we samen met jou aan de slag om duurzame verbeteringen door te voeren, dit doen we aan de hand van een aantal stappen. Van het ontwerpen van nieuwe werkprocessen tot en met het informeren en instrueren van medewerkers.

  1. BORGING

De borgingsfase is erop gericht om onder begeleiding van Innovam met de organisatie aan de slag te gaan met de nieuwe werkelijkheid. Ook gaan we medewerkers bewust en bekwaam te maken van de nieuwe werkwijze en bijbehorend nieuw gedrag.

Meer weten?

Voor- en achternaam