Alles over Diisocyanaten

Van de werking tot de diisocyanaten beperking

Diisocyanaten, wat zijn dat eigenlijk? En hoe ga je te werk met diisocyanaten? We geven je informatie over wat diisocyanaten zijn, wat de risico’s zijn van het werken met diisocyanaten en de nieuwe chemicaliënwet. Lees snel verder!

Wat zijn diisocyanaten?

Diisocyanaten zijn chemische stoffen die gebruikt worden in de productie van polyurethaan. Deze samenvoegingen van isocyanaten zitten in lijmen, PUR-schuimen, coatings en vezels. Tijdens het werken kunnen deze chemische stoffen vrijkomen. Wanneer ze in de luchtwegen of op de huid komen, kan dit leiden tot allergische reacties zoals astma.

Hoe werk ik met diisocyanaten?

Om de risico’s van diisocyanaten te verminderen, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Bedrijven moeten die beschikbaar hebben. Denk hierbij aan ademhalingstoestellen en handschoenen. Toch is dit niet genoeg.

Vanaf 24 augustus 2023 wordt door de Europese chemicaliënwetgeving het werken met diisocyanaten beperkt. Om te kunnen werken met producten met meer dan 0,1% diisocyanaten, wordt het verplicht vooraf een speciale training gevolgd te hebben. 

Voor 24-8-2023 moeten medewerkers training volgen

Het platform Safe Use Diiscoyanates biedt diverse e-learnings aan om veilig te kunnen werken met diiscoyanaten. Hier zijn online-trainingen te vinden die een certificaat opleveren. Zo'n opleiding kost € 5 per webtraining met eventueel nog BTW + administratiekosten. Het afgegeven certificaat is 5 jaar geldig. De werkgever is verplicht te registreren welke medewerkers de opleiding succesvol hebben afgerond.

Drie niveaus 
Er zijn drie opleidingsniveaus: basis, middelhoog en hoog. Het niveau dat moet worden gevolgd, hangt af van de werkzaamheden die uitgevoerd worden met de stof. Dat komt omdat bij sommige werkzaamheden de blootstelling hoger is, en er dus een hoger risico is voor de medewerker.  Bespreek bij twijfel met je leverancier of de opleider welke eisen voor jullie bedrijf/medewerker gelden. 

Bestel voor jullie medewerker de e-learnings die bij jullie werk passen bij: Safe Use Diisocyanates. Er zijn op dit moment nog geen andere aanbieders van deze opleidingen.

Plaats jullie diisocyanaten-certificaten in InZicht
InZicht is een online applicatie van Innovam Schadeherstel. Daarin staat voor elk schadeherstelbedrijf welke kennis in het bedrijf en in de medewerkers aanwezig zijn, en wat nog mist. Certificaten die je elders behaalt kun je ook toevoegen. Ook de certificaten voor diisocyanaten voor je medewerkers. Heeft je bedrijf nog geen inlogcode, vraag die dan nu aan.

Waar vind ik de diisocyanaten regelgeving?

REACH verplicht bedrijven die diisocyanaten produceren of importeren om deze stoffen te registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Daardoor kan de veiligheid van de chemicaliën worden beoordeeld en kunnen beperkingen worden opgelegd. Lees meer over de lijst van ECHA.

Welke maatregelen neem je?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie geeft je inzicht in alle risico's in je schadeherstelbedrijf, ook de risico’s bij het werken met diisocyanaten. Op basis hiervan kun je passende maatregelen nemen. De RI&E's die Innovam uitvoert zijn afgestemd op de specifieke situaties waar het schadeherstelbedrijf mee in aanraking komt. Hierbij zijn de specifieke thema's onder andere: gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, eisen rond spuitcabines, elektrische veiligheid t.b.v. explosiegevaar en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor spuiten/stralen. Lees meer over RIE.