Risico Inventarisatie & Evaluatie RI&E voor Schadeherstel

RI&E maken veel werk? Wij doen het graag voor je.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie is verplicht voor elk schadeherstelbedrijf dat medewerkers in dienst heeft. Maar het is meer dan een verplichting: het creëert een veilig gevoel onder je werknemers en biedt kansen voor je bedrijf. Wij voeren de RI&E graag voor je uit en houden 'm actueel. Bekijk wat je van ons kunt verwachten en wat de kosten hiervan zijn.

Risico Inventarisatie & Evaluatie schadeherstelbedrijf (RI&E)

Met de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie heb je inzicht in alle risico's in je schadeherstelbedrijf. Op basis hiervan kun je de kans op een ongeval verkleinen door passende maatregelen te nemen. Zo verklein je ook de kans op aansprakelijkheid en hoge boetes bij letsel. De RI&E is zeer noodzakelijk, want een veilige en gezonde werkomgeving zorgt voor een veilige werkomgeving en gemotiveerde medewerkers.

Risico-inventarisatie maken van jouw bedrijfssituatie

De RI&E's die Innovam uitvoert zijn afgestemd op de specifieke situaties waar het schadeherstelbedrijf mee in aanraking komt. Innovam maakt hierbij gebruik van de branche RI&E. We hebben veel ervaring met het uitvoeren van de RI&E voor auto-, truck en schadeherstelbedrijven. Daardoor herkennen wij risicovolle situaties die je zelf misschien niet (meer) ziet. Bij het uitvoeren van de RI&E voor een schadeherstelbedrijf zijn de specifieke thema's onder andere gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, eisen rond spuitcabines, elektrische veiligheid t.b.v. explosiegevaar en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor spuiten/stralen.

Houd je risico-inventarisatie actueel

Een RI&E moet up-to-date zijn. Dat betekent dat je de RI&E moet bijwerken als er iets verandert binnen je bedrijf. Denk aan de aanschaf van nieuw gereedschap of een andere inrichting van de werkplaats. Met de RI&E Compleet van Innovam kun je het dossier dat wij voor je opstellen zelf bijhouden. En daar word je bij geholpen door tijdige alerts. RI&E Compleet stelt je preventiemedewerker bovendien in staat de RI&E voor alle vestigingen te monitoren en de rapportagefunctie te gebruiken.

Wat zijn je voordelen?

  • RI&E toegespitst voor schadeherstel en je bedrijfssituatie
  • Overzicht bedrijfsrisico’s in je schadebedrijf
  • Plan van aanpak om risico’s in jouw bedrijf te voorkomen of te beperken
  • Vermindering van kans op ziekte, ongevallen en arbeidsongeschiktheid
  • Betere arbeidsomstandigheden
  • Tijdwinst

Een RI&E bij Innovam bestaat uit de onderstaande onderdelen:

RI&E  - € 1.149

  • Risico-inventarisatie op locatie door één van onze experts
  • Digitaal RI&E-dossier met toegang tot de bewerkingsfunctie van digitale RI&E rapportageomgeving (12 maanden). Gedurende 12 maanden* houd je je RI&E hiermee zelf je RI&E up-to-date. *Na 12 maanden wordt het gebruik van de tool verlengd voor €99,- per jaar
  • Automatische alerts: voor belangrijke terugkerende acties waardoor de RI&E en het plan van aanpak voortdurend actueel blijven.

Meer weten over de RI&E en de voordelen voor jouw bedrijf? Neem dan vandaag nog contact met ons op via onderstaande formulier of bel direct: tel 06-50086317.

Voor- en achternaam

Inloggen in digitaal RI&E-dossier

Inloggen en alerts instellen