Alles over Beroepspraktijkvorming (BP)

Dit moet je weten over Beroepspraktijkvorming als je een BBL-leerling begeleidt

Begeleid je een BBL-leerling? Leuk! En daarbij een hele verantwoordelijkheid. Want hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van het leerbedrijf eigenlijk? En welke rol speelt de leermeester in de Beroepspraktijkvorming? Wat BP precies inhoudt, hoe je een BBL-leerling opleidt én laat slagen lees je op deze pagina.

Wat is BP?

De Beroepspraktijkvorming (BP) is het verplichte praktijkcomponent van een mbo-opleiding. Tijdens de BP maken leerlingen kennis met de beroepspraktijk. Een BBL-leerling volgt de BP in het leerbedrijf. De school en het leerbedrijf spreken samen af dat het praktijkdeel van de opleiding in het bedrijf plaatsvindt. Een BOL-leerling volgt de BP in het stagebedrijf.

Tijdens de BP voert de leerling opdrachten uit. Deze opdrachten zijn net zo belangrijk als de Proeve en worden beoordeeld door de docent en de stagebegeleider/leermeester. Dit gebeurt op een vooraf aangegeven plaats en tijdstip. 

Verschil BOL en BBL

Een BOL-leerling zit vooral op school en loopt stage bij een leerbedrijf. Een BBL-leerling combineert leren op school met werken in het leerbedrijf. BOL- en BBL-leerlingen worden opgeleid volgens hetzelfde kwalificatiedossier en doen hetzelfde examen.

  • De BOL-leerling leert het vak op school én in het stagebedrijf onder begeleiding van de schooldocenten en ondersteund door het lesmateriaal.
  • De BBL-leerling leert in de dagelijkse praktijk van de werkplaats, dus aan de hand van de klussen die hij kan doen. Hij wordt begeleid door de leermeester.

Wat school doet

Je leerling gaat 1 dag per week naar school. Daar krijgt hij vak-theorie en de algemeen vormende vakken (zoals Nederlands). Op school krijgt de BBL’er nauwelijks praktijklessen.

Rol leermeester

De BBL’er werkt aan klussen die binnenkomen in de werkplaats. Hij maakt veel praktijkuren, waarbij het de kunst is om gevarieerde klussen voor hem te vinden en van het juiste niveau. De leermeester speelt dus een belangrijke rol bij het behalen van zijn diploma en hem op te leiden tot een goede monteur. De leermeester zorgt er namelijk voor dat de leerling alle opdrachten uit zijn praktijkboek kan oefenen in de werkplaats, of als dat niet lukt: op RPT-dagen bij Innovam. Verder volgt de leermeester de ontwikkeling van de student en geeft hij ook een praktijkbeoordeling, die meetelt voor diplomering.

Zo slaagt je leerling

Als leerbedrijf heb je met school afgesproken dat het praktijkdeel van de opleiding in het bedrijf plaatsvindt. Dat houdt in dat jij er voor zorgt dat de leerling straks zijn Proeve kan afleggen en dat hij slaagt. Dat doe je door hem in de werkplaats op te leiden. Hij moet alle klussen die in zijn praktijkboek staan kunnen oefenen. Lukt dat niet: door tijdgebrek, doordat niet alles in je werkplaats voorkomt of omdat niet alle kennis in de werkplaats aanwezig is, zet dan RPT-dagen in.

Sneller meewerken

Hoe sneller je leerling kan meewerken, hoe meer hij declarabel inzetbaar is. De leermeester en monteurs besteden veel tijd aan de leerling. Maar het is een vak om leerlingen inzicht bij te brengen. Bovendien weten zij vaak niet wanneer zij volledig zijn, zodat hij alles kan leren wat in de opleiding aan bod komt. RPT sluit aan bij school en scheelt veel tijd in de werkplaats. Tijd waarin leermeester en monteurs declarabel zijn. En een RPT-dag heb je al vanaf €209. Je leerling kan er veilig oefenen; geen probleem als het een keertje mis gaat. Hij kan ook uitleg vragen en dat helpt hem om het werk straks zelfstandig uit te kunnen voeren.