Alles over Beroepspraktijkvorming (BP)

Dit moet je weten over Beroepspraktijkvorming als je een BBL-student begeleidt

Begeleid je een BBL-student? Leuk! En daarbij een hele verantwoordelijkheid. Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van het leerbedrijf eigenlijk? En welke rol speelt de leermeester in de Beroepspraktijkvorming? Wat BP precies inhoudt, hoe je een BBL-student opleidt én laat slagen lees je op deze pagina.

Wat is BP?

De Beroepspraktijkvorming (BP) is het verplichte praktijkcomponent van een mbo-opleiding. Tijdens de BP maken studenten kennis met de beroepspraktijk. Een BBL-student volgt de BP in het leerbedrijf. De school en het leerbedrijf spreken samen af dat het praktijkdeel van de opleiding in het bedrijf plaatsvindt. Een BOL-student volgt de BP in het stagebedrijf.

Tijdens de BP voert de student opdrachten uit. Deze opdrachten zijn net zo belangrijk als de Beroepsvaardigheidsexamens en worden beoordeeld door de docent en de stagebegeleider/leermeester (het Beroepshoudingsexamen). Dit gebeurt op een vooraf aangegeven plaats en tijdstip. 

Verschil BOL en BBL

Een BOL-student zit vooral op school en loopt stage bij een leerbedrijf. Een BBL-student combineert leren op school met werken in het leerbedrijf. BOL- en BBL-studenten worden opgeleid volgens hetzelfde kwalificatiedossier en doen hetzelfde examen.

  • De BOL-student leert het vak op school én in het stagebedrijf onder begeleiding van de schooldocenten en ondersteund door het lesmateriaal.
  • De BBL-student leert in de dagelijkse praktijk van de werkplaats, dus aan de hand van de klussen die hij kan doen. Hij wordt begeleid door de leermeester.

Wat school doet

Je BBL-student gaat 1 dag per week naar school. Daar krijgt hij vak-theorie en de algemeen vormende vakken (zoals Nederlands). Op school krijgt de BBL’er nauwelijks praktijklessen.

Rol leermeester

De BBL’er werkt aan klussen die binnenkomen in de werkplaats. Hij maakt veel praktijkuren, waarbij het de kunst is om gevarieerde klussen voor hem te vinden en van het juiste niveau. De leermeester speelt dus een belangrijke rol bij het behalen van zijn diploma en hem op te leiden tot een goede monteur. De leermeester zorgt er namelijk voor dat de BBL-student alle opdrachten uit zijn praktijkboek kan oefenen in de werkplaats, of als dat niet lukt: op Regionale Praktijktrainingen bij Innovam. Verder volgt de leermeester de ontwikkeling van de BBL'er en geeft hij ook een praktijkbeoordeling, die meetelt voor diplomering.

Zo slaagt je BBL-student

Als leerbedrijf heb je met school afgesproken dat het praktijkdeel van de opleiding in het bedrijf plaatsvindt. Dat houdt in dat jij er voor zorgt dat de BBL'er straks zijn Beroepsvaardigheidsexamen kan afleggen en dat hij slaagt. Dat doe je door hem in de werkplaats op te leiden. Hij moet alle klussen die in zijn praktijkboek staan kunnen oefenen. Lukt dat niet: door tijdgebrek, doordat niet alles in je werkplaats voorkomt of omdat niet alle kennis in de werkplaats aanwezig is, zet dan Praktijktrainingen in.

Deze praktijktraining is er tijdens de gehele opleiding. Als laatste voorbereiding op het afleggen van het examen bieden we dan nog e-learnings, keuzedagen of oefendagen.

Sneller meewerken

Hoe sneller je BBL-student kan meewerken, hoe meer hij declarabel inzetbaar is. De leermeester en monteurs besteden veel tijd aan de BBL'er. Maar het is een vak om studenten inzicht bij te brengen. Bovendien weten zij vaak niet wanneer zij volledig zijn, zodat hij alles kan leren wat in de opleiding aan bod komt. RPT sluit aan bij school en scheelt veel tijd in de werkplaats. Tijd waarin leermeester en monteurs declarabel zijn. En een RPT-dag heb je al vanaf €245. Je BBL'er kan er veilig oefenen; geen probleem als het een keertje mis gaat. Hij kan ook uitleg vragen en dat helpt hem om het werk straks zelfstandig uit te kunnen voeren.