9789079302116

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek

{{ basketProduct.Product.ProductPrice.WebPrice - basketProduct.Product.ProductPrice.SubsidyTotal | euroPrice(0) }} *

Wanneer wil je beginnen?

In de winkelwagen
Wil je iets vragen?

Neem dan contact op met Maaike, onze trainingsspecialist of bel naar 030-6087826.

* Prijzen zijn exclusief btw en evt. examen.

Evenals het boekje over de ‘Pico-oscilloscoop’ en de ‘Speeduino’ is het Arduino-boek
een projectboek. Aan de hand van een tiental voorbeeldprogramma’s zal de cursist ontdekken wat controllers doen in de motorvoertuigentechniek.
Voor dit boekje is materiaal nodig.
Het uitgangspunt is de Arduino Uno. Het benodigde materiaal kan zelf worden samengesteld maar is ook als set verkrijgbaar bij ‘TinyTronics’. Per 1 augustus 2021 is de set uitgebreid met een LCD-I2C moduul. Het aansturen van de LCD is hierdoor eenvoudiger geworden. Aanvullende tekst en aangepaste .INO programma’s zijn bij de auteur verkrijgbaar.
De eerste drie genoemde punten onder ‘Samengevatte inhoud’ kunnen als theorie worden gezien.
Bij de onder punt 4 genoemde ‘Programma’s en projecten’ is het de bedoeling dat de cursist zelf aan de slag gaat. De .INO programma’s kunnen via de auteur worden verkregen, stuur ons dan je vraag. Wij brengen je dan in contact met de auteur. 
Samengevatte inhoud:
1. Digitale informatieverwerking en de procescomputer
2. In- en uitgangssigalen. De Atmega 328/P controller
3. De Arduino Uno en de Arduino IDE
4. Programma’s en projecten (inclusief CAN-project)

Productspecificaties

In de winkelwagen

Kosten

  • {{ priceDetail.Name }} {{ priceDetail.Amount | euroPrice }}
  • Af: OOMT-bijdrage {{ -subsidyTotal | euroPrice }}
  • Subtotaal {{ subTotal | euroPrice }}
  • btw {{ vatTotal | euroPrice }}
  • Totaal (incl.btw) {{ total | euroPrice }}

Toelichting OOMT-bijdrage

OOMT vindt talentontwikkeling van vakmensen in de mobiliteitsbranche belangrijk. Wanneer jouw bedrijf bij OOMT is aangesloten, draagt OOMT bij in de trainingskosten voor deze training.
In de winkelwagen