Vernieuwde NEN 9140 norm

NEN 9140-commissielid Jelle van den Berg over de belangrijkste wijzigingen

Als opleider stellen we met veel plezier onze deskundigheid beschikbaar. Zo is onze collega Jelle van den Berg lid van de commissie herziening NEN 9140. In deze commissie wordt de Nederlandse norm bepaald voor het veilig werken aan elektrische voertuigen (EV’s). Jelle onthult de belangrijkste details over de aankomende vernieuwing van NEN 9140.


"De veiligheid van technici staat centraal bij de herziening van NEN 9140. De vernieuwde norm zorgt ervoor dat elke vakman, ongeacht het type EV waar ze aan werken, de veiligste procedures volgt."

Jelle van den Berg | Coördinator EV-trainingen & commissielid herziening NEN 9140

Waarom de herziening NEN 9140?

De NEN-normen worden elke vijf jaar geëvalueerd om ze actueel te houden. "Deze keer was er een duidelijke behoefte om de norm NEN 9140 aan te passen. We willen dat deze norm toepasbaar is op alle soorten elektrische voertuigen, niet alleen op wegvoertuigen," legt Jelle uit.

De belangrijkste wijzigingen

“We verwachten dat de nieuwe versie van de NEN 9140 norm medio juni 2024 van kracht wordt,” zegt Jelle. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  1. Een breder toepassingsgebied voor diverse elektrische voertuigen.
  2. Een nieuwe indeling van elektrische spanningen, met Lage spanning (LV) klasse A tot 60 volt en Hoge spanning (HV) klasse B vanaf 60 volt gelijkspanning. Bij wisselspanning ligt de grens bij 30 volt.
  3. Het vereiste kwalificatieniveau voor een Vakbekwaam Persoon (VP) is verhoogd naar niveau 3.
  4. Een geactualiseerde flowchart die nu de voorschriften van de fabrikant volgt.
  5. Een uitgebreider hoofdstuk over werken onder spanning, met duidelijke opleidingseisen.
  6. Een bijgewerkte en uitgebreidere hulpverleningsmatrix.

Certificaten en gevolgen voor de praktijk

Oude certificaten blijven geldig na de invoering van de nieuwe norm. Echter, de norm vereist wel regelmatige herscholing, minimaal elke vijf jaar.

De gevolgen voor de praktijk zijn beperkt. Jelle zegt hierover: "De nieuwe NEN 9140 norm betekent niet dat alles anders wordt in hoe we veilig werken. De regels die de fabrikant geeft, blijven heel belangrijk en veranderen niet door de nieuwe norm. De grootste verandering is voor de Vakbekwaam Persoon. Deze persoon moet nu op een hoger niveau kunnen werken, namelijk niveau 3 in plaats van niveau 2.

Ook voor vakmensen die eerder een NEN 9140-training bij Innovam hebben gevolgd, verandert er niet veel. "De trainingen bij Innovam waren eigenlijk al op dit hogere niveau. Het kan wel zijn dat werkgevers nu anders gaan kiezen wie ze naar de training sturen. Voorheen konden mensen van niveau 2 ook meedoen, maar nu moeten ze van niveau 3 zijn. Dit kan invloed hebben op wie de training kan volgen en hoe werkgevers hun team opleiden en inzetten," aldus Jelle. 

Innovams rol en toekomstvisie

Innovam brengt praktijkervaring in de commissie NEN 9140 en zorgt ervoor dat de norm praktisch toepasbaar blijft.

Jelle concludeert: "Het is belangrijk dat de norm aansluit bij de behoeften van de werkplaatsen en dat we dicht bij de ontwikkelingen blijven. Bij Innovam zijn we bezig om de inhoud van onze NEN 9140 trainingen breder op te zetten, vooral de online trainingen. We blijven hoofdzakelijk werken met personen- en bedrijfsauto’s, maar kunnen ook technici die werken met andere typen e-voertuigen gaan opleiden."

NEN 9140 trainingen bij Innovam

Veilig werken aan e-voertuigen basis (VOP NEN 9140)

Deze training is voor technici die op een veilige manier onderhoud aan e-voertuigen moeten kunnen verrichten. Je leert de HV-componenten herkennen om beter te begrijpen wat de risico’s zijn. En je leert welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen.

Veilig werken aan e-voertuigen gevorderd (VP NEN 9140)

Tijdens deze training leer je hoe je veilig HV-metingen kunt verrichten. Zo ben je er zeker van dat het HV-systeem veilig is om aan te werken, voor jou of je collega die ev-voldoende is onderricht (ev-VOP). Inclusief branche-erkend certificaat NEN 9140.

Veilig werken aan e-bedrijfsvoertuigen basis (VOP NEN 9140)

Deze training is voor bedrijfsauto-technici die op een veilige manier onderhoud aan e-bedrijfsvoertuigen moeten kunnen verrichten. Je leert de HV-componenten herkennen om beter te begrijpen wat de risico’s zijn. En je leert welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen.

Veilig werken aan e-bedrijfsvoertuigen gevorderd (VP NEN 9140)

Deze training is voor bedrijfsauto-technici. Je leert hoe je veilig HV-metingen kunt verrichten. Zo ben je er zeker van dat het HV-systeem veilig is om aan te werken, voor jou of je collega die ev-voldoende is onderricht (ev-VOP). Inclusief branche-erkend certificaat NEN 9140.

Veilig schadeherstel van e-voertuigen basis (VOP NEN 9140)

Deze training is voor schadeherstellers die op een veilige manier herstelwerk aan e-voertuigen moeten kunnen verrichten. Je leert de HV-componenten herkennen om beter te begrijpen wat de risico’s zijn. En je leert welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen.

Veilig schadeherstel van e-voertuigen gevorderd (VP NEN 9140)

Tijdens deze training leer je hoe je veilig HV-metingen kunt verrichten. Zo ben je er zeker van dat het HV-systeem veilig is om aan te werken, voor jou of je collega die ev-voldoende is onderricht (ev-VOP). Inclusief branche-erkend certificaat NEN 9140.