Is NEN 9140 voor mij van toepassing?

Veilig werken aan EV voor technici en andere dienstverleners

De NEN9140 -veiligheidsnorm is de norm voor het veilig werken aan e-voertuigen. Op deze pagina ontdek je of je aan een e-voertuig mag werken. Je ziet welke opleiding of instructie je dan moet hebben. We vertellen je ook hoelang deze (bij)scholing geldig is.

Wat is NEN 9140?

Je mag niet zomaar aan hybride en e-voertuigen werken. NEN 9140 is de norm voor het veilig werken aan e-voertuigen. In deze veiligheidsnorm ligt vast:

  • welke personen aan een e-voertuig mogen werken
  • welke opleiding of instructie je moet hebben
  • hoe je veilig werkt.

Voor wie is de NEN 9140 verplicht?

De norm gaat niet over de veiligheid van de voertuigen zelf. Daarvoor gelden andere normen, voor fabrikanten en importeurs. De norm gaat over de veiligheid van de technici en andere dienstverleners, tijdens hun werk aan e-voertuigen (EV's). Want daarbij kunnen heel andere risico’s voor hun eigen gezondheid ontstaan dan bij het werken aan verbrandingsmotoren.

NEN 9140 schrijft onder meer voor welke handelingen een technicus mag verrichten bij een bepaald niveau van kennis, welke beschermings- en beveiligingsmaatregelen hierbij moeten worden genomen, en welk gereedschap je goed kunt gebruiken.

Wie mogen aan elektrische voertuigen werken?

Voldoende onderricht persoon (ev-VOP)

Technicus moet veilig onderhoud en reparaties aan EV's kunnen uitvoeren, nooit aan een onder spanning staand voertuig werken. De spanningsloosheid van het HV-systeem moet door een ev-VP zijn bevestigd.

Werkverantwoordelijke (ev-WV)

Degene die verantwoordelijk is voor het veilig werken aan e-voertuigen in de werkplaats, bijvoorbeeld de chef werkplaats. Hij moet ook opgeleid zijn als ev-Vakbekwaam persoon​.

Vakbekwaam persoon (ev-VP)

Technicus voert onderhoud, reparaties en diagnoses uit aan EV's, meet de spanningsloosheid van het HV-systeem en mag alleen aan de HV-batterij werken onder spanning na specifieke opleiding.

Opleiding voor personeel

Niemand wil ongelukken. Veiligheid begint bij de technisch inhoudelijke kennis. Daarvoor moet je de Norm 9140 verplicht hanteren en toepassen. Dan weet je als vakman wat er kan gebeuren als je niet oplet, en blijf je ‘van nature’ alert.

Bij de merk-gebonden dealers worden de technici veelal door de importeurs speciaal opgeleid voor veilig kunnen werken bij reparatie en onderhoud van hun elektrisch aangedreven modellen. Schadeherstellers en universelen moeten opleiding veelal zelf regelen. Bij Innovam hebben we verstand van elk onderdeel.

Trainingen veilig werken aan e-voertuigen:

Bekijk het complete aanbod NEN 9140 cursussen

Wat is de geldigheid van mijn certificaat?

Volgens de norm NEN 9140 moet je periodiek bijscholen. De tijd tussen twee opvolgende bijscholingen is maximaal 5 jaar. Die termijn kan korter zijn. Of dat voor jou zo is, staat in bijlage E van de norm. Het hangt van verschillende dingen af. Zoals hoe vaak je het werk waarvoor je getraind hebt uitvoert en de complexiteit van het werk. In het algemeen geldt:

  • Doe je het werk waarvoor je trainde niet zo vaak, dan moet je na 3,5 jaar bijscholen.
  • Doe je vaak complex werk aan actieve delen of onder spanning, dan moet je na 3,5 jaar bijscholen.
  • Doe je regelmatig eenvoudig of gemiddeld werk aan niet-actieve delen en gebruiken jullie het aanwijsbeleid goed, dan moet je na maximaal 5 jaar bijscholen.

Hoe kan ik bijscholen voor NEN 9140?

Is bijscholen voor jou aan de orde, dan ben je bij ons weer in goede handen.

  • Doe je nog hetzelfde werk als VOP of VP? Bestel dan gerust dezelfde training als de vorige keer. We houden de trainingen voor e-voertuigen namelijk continu up-to-date aan vernieuwingen in techniek, regelgeving en voertuigen.
  • Een volgende stap zetten kan ook, met de Diagnose (H)EV-trainingen.