Veiligheid

Volgens de normen van de mobiliteitsbranche

Medewerkers moeten veilig werken en geen letsel oplopen. Ook de overheid vindt dit belangrijk. Daarom moet je voor de wet aan een aantal verplichtingen voldoen. Op deze pagina staat hoe je aan een aantal van die regels kunt voldoen en welke certificeringen je medewerkers moeten hebben.

RI&E

Een bedrijf moet een gezonde werkplek bieden. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is daarom verplicht gesteld en zorgt een veilige werkomgeving. RI&E verkleint de kans op ongelukken en tegelijkertijd de aansprakelijkheid bij letselschade.

RI&E en EVD Waterstof

Een RI&E moet up-to-date zijn. Je moet de RI&E bijwerken als er iets verandert binnen je bedrijf. Zoals wanneer je gaat werken met waterstofvoertuigen. Deze RI&E gaat specifiek over het onderdeel waterstof voor bedrijven die werken met waterstofvoertuigen.

BHV

Je wilt ongelukken natuurlijk voorkomen. Als er toch wat gebeurt moet er snel en veilig gehandeld worden. Een taak voor de BHV'ers. Uit de RI&E blijkt hoeveel BHV'ers er moeten zijn. Bij ons leren BHV'ers specifiek omgaan met de gevaren in de mobiliteitsbranche. 

Preventiemedewerker

In de Arbowet staat dat ieder bedrijf een preventiemedewerker moet hebben. Hij/zij regelt alle preventieve taken i.r.t. arbozaken. Bij Innovam leer je hoe je dit effectief organiseert in je bedrijf. Op weg naar minder ongelukken en lager ziekteverzuim.

Incident Management

Medewerkers die klanten langs de weg helpen, moeten beschikken over het BKS-certificaat ‘Eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten op wegen’. Tijdens deze training leren medewerkers hoe ze veilig moeten handelen tijdens een incident op de weg.

Veilig werken aan e-voertuigen

Wie werkt aan e-voertuigen moet werken volgens de NEN 9140-norm. Ga je werken met waterstofvoertuigen? Waterstof is zeer brandbaar en ook daar komen nieuwe risico's bij kijken. Met onze trainingen werk je volgens de veiligheidsmaatregelen.