Veiligheid

Volgens de normen van de mobiliteitsbranche

Medewerkers moeten veilig werken en geen letsel oplopen. Ook de overheid vindt dit belangrijk. Daarom moet je voor de wet aan een aantal verplichtingen voldoen. Op deze pagina staat aan welke regels je moet voldoen en welke certificeringen je medewerkers moeten hebben.

RI&E

Een bedrijf moet een gezonde werkplek bieden. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is daarom verplicht gesteld en zorgt een veilige werkomgeving. RI&E verkleint de kans op ongelukken en tegelijkertijd de aansprakelijkheid bij letselschade.

BHV

BHV-trainingen gaan specifiek in op de risico’s binnen de mobiliteitsbranche. Naast BHV’ers is ieder bedrijf verplicht om een Preventiemedewerker in huis te hebben. Deze medewerker adviseert collega’s hoe ze ongelukken voorkomen en risico’s minimaliseren.

Autoverhuur

Ook medewerkers van verhuurbedrijven moeten veilig kunnen werken. Hoe ga je als baliemedewerker om met vervelende confrontaties met huurders. Dat leer je in deze praktijkgerichte trainingen die wij samen met BOVAG hebben ontwikkeld. 

Incident Management

Medewerkers die klanten langs de weg helpen, moeten beschikken over het BKS-certificaat ‘Eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten op wegen’. Tijdens deze training leren medewerkers hoe ze veilig moeten handelen tijdens een incident op de weg.

Hybride en EV

Hybride en elektrische voertuigen werken met spanningen die veel hoger zijn dan een mens kan verdragen. Daarom moet iedereen die met het elektrische circuit van deze auto’s werkt, weten hoe zo’n systeem werkt.