Ervaringscertificaat (EVC) Schadeherstel

Laat je werkervaring erkennen met EVC

Met EVC kun je een ervaringscertificaat verdienen. Je werkervaring wordt vergeleken met een erkende mbo-standaard en genoteerd op het ervaringscertificaat. Dat helpt bij je inzetbaarheid in je bedrijf of in de branche. Iets voor jou? Lees snel verder.

EVC Autoschadeherstel

Laat je werkervaring vergelijken met de erkende mbo-standaard Autoschadehersteller.

EVC Eerste Autoschadetechnicus

Laat je werkervaring vergelijken met de erkende mbo-standaard Eerste Autoschadetechnicus niveau 3.

EVC Autospuiten

Laat je werkervaring als Autospuiter vergelijken met de mbo-standaard Autospuiten.

Is er EVC voor mijn beroep?

Bij IBKI kun je een EVC-traject doen voor de beroepen Autoschadetechnicus, Autoschadehersteller en Autospuiter. ​

Hoe is de procedure van EVC?

Het traject voor EVC bestaat in grote lijnen uit 2 delen:

  1. In de deelnemerscan laat je zien welke kennis en ervaring je kunt aantonen.
  2. Tijdens de observatie beoordelen we je kennis, vaardigheden en talenten.

Deel 1: Deelnemersscan

Je verzamelt al het bewijs van je ervaring, werkervaring, opleidingen, diploma’s, cursussen en trainingen. Je beschrijft je praktijk- en werkervaring en eventueel andere, relevante ervaring. Dit portfolio stuur je uiterlijk 2 weken voor de dag van de observatie per mail naar de EVC-begeleider.

Deel 2: Observatie

De observatie vindt plaats in de werkplaats van Innovam Schadeherstel in Assen of Nieuwegein. Vanaf 3 deelnemers kan het ook in jullie eigen werkplaats zijn. Je voert bepaalde opdrachten of werkzaamheden uit. Welke opdrachten dat zijn kun je bij het betreffende EVC-traject zien.

Degene die het EVC-traject beoordeelt (de assessor), beoordeelt de kwaliteit van je werk aan de hand van beoordelingscriteria. Voor, tijdens en na het werk stelt hij vragen over het werk dat je aan het doen bent. Hij vraagt bijvoorbeeld om te vertellen wat je aan het doen bent, of om uit te leggen waarom je een bepaalde handeling uitvoert.  

Eindconclusie

De EVC-begeleider en de EVC-assessor bespreken welke conclusies er getrokken kunnen worden. De EVC-assessor maakt de eindbeoordeling op. Hiermee stelt hij het Ervaringscertificaat op, waarin ook je Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) staat. Je Ervaringscertificaat wordt opgestuurd. Je documenten worden gearchiveerd en je certificaat geregistreerd.

Voor wie is EVC geschikt?

In deze video zie je kort uitgelegd voor wie EVC geschikt is en hoe een traject verloopt.

Reserveer bij IBKI, of heb je eerst vragen?

Je kunt een EVC-traject online bestellen bij IBKI. De EVC-begeleider neemt dan contact met je op om het traject te plannen. Heb je belangstelling maar heb je nog vragen? Aarzel dan niet en stel ze via dit formulier:

Voor- en achternaam