Pulse® hr-software

Functioneringsgesprekken zonder administratieve last

Functionerings- en beoordelingsgesprekken vragen veel tijd en inspanningen. Administratieve last lijdt ertoe dat de beoordelingscyclus niet meer draait om de medewerker maar om het beoordelingsformulier zelf. Pulse is dé HR-tool die verslaglegging en uitvoering van het gesprek vereenvoudigt.

Pulse maakt het voeren en vastleggen van functioneringsgesprekken makkelijk

Functioneringsgesprekken voeren en vastleggen kost jou als leidinggevende veel tijd en inspanning. Pulse, de hr-software van Innovam, maakt dit proces een stuk simpeler, zonder dat het persoonlijke element van de gesprekken verloren gaat. Dankzij Pulse kun je al je aandacht op het gesprek richten. Een uitgebreide voorbereiding of ingewikkelde administratie is niet langer nodig; met een druk op de knop legt Pulse alles voor vast.

Persoonlijke omgeving

Iedere gebruiker krijgt in Pulse een gepersonaliseerde omgeving. Managers kunnen één of meerdere medewerkers aanstellen als ‘Company Administrator’. Deze medewerkers kunnen Pulse voor jouw bedrijf beheren wijzigen. Het bedrijfslogo en de kleuren kunnen aan jouw wensen worden aangepast. Op deze manier verander je Pulse van een anonieme hr-tool in jouw persoonlijke instrument.

Medewerkersoverzicht en data

Dit overzicht geeft per manager een team van medewerkers weer. De structuur van de organisatie vormt de basis voor de inrichting van Pulse. Per bedrijf wordt een lijst van functies weergegeven voor optimaal gebruiksgemak.

Gegevens van medewerkers

Alleen echt noodzakelijke gegevens – naam, functie en e-mailadres – worden door Pulse opgeslagen. Hiermee voldoen we aan de nieuwe privacywet AVG. Verder worden aan iedere functie competenties gekoppeld. Aan de hand van dit competentieprofiel maken wij een vertaling naar houdings-en gedragsindicatoren.

Competenties en competentieprofielen

In de evaluatie van werknemers worden scores toegekend aan de specifieke houdings- en gedragsindicatoren die nodig zijn voor een bepaalde functie. Pulse kan de hoogte van de vooraf bepaald scores laten afhangen van het ervaringsniveau van de medewerker (junior/medior/senior). Dit maakt het makkelijk de competenties te analyseren en te bespreken met de werknemer.

Operationele doelstellingen en persoonlijke ontwikkeling

Ook de vervolgstappen met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer kun je in het systeem vastleggen. Zo is het mogelijk operationele doelstellingen of KPI’s te registreren en te meten.

Verslaglegging functioneringsgesprekken en dossieropbouw

De hr-software van Pulse genereert op basis van de behaalde score op houdings- en gedragsindicatoren operationele KPI’s. Eventuele ontwikkelacties worden vastgelegd in de volgende documenten:

  • Gespreksverslag
  • POP | Persoonlijk ontwikkelplan
  • Grafische weergave van doel en realisatie fuctioneren medewerker

De documenten kunnen digitaal worden ondertekend door zowel de leidinggevende als de werknemer. Verder kunnen alle relevante documenten per medewerker in Pulse worden opgeslagen.

Rapportage van het functioneringsgesprek

De cyclus van beoordelings- en functioneringsgesprekken wordt in Pulse bijgehouden. Leidinggevenden krijgen een duidelijk overzicht van de voortgang van functionering- en beoordelingsgesprekken. Vier weken voordat het gesprek plaatsvindt stuurt Pulse een notificatie naar medewerkers en managers, zodat het gesprek ingepland en voorbereid kan worden.