Pulse® hr-software

HR-software voor het voeren en vastleggen de functionerings- en beoordelingsgesprekken

Performance management levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen van organisaties, maar vraagt veel inspanning van leidinggevende en administratieve last. Puls is dé HR-tool die dit proces vereenvoudigt, ondersteunt in de verslaglegging en de administratieve druk verlaagd.

Wat is Pulse?

Functionerings- en beoordelingsgesprekken vragen veel tijd en inspanningen en worden vaak ervaren als een tijdrovend.  De administratieve last lijdt ertoe dat de performance management niet meer draait om de  medewerker een optimale bijdrage te laten leveren maar om het beoordelingsformulier zelf.

Pulse hr-software maakt het werk van leidinggevenden en HRM’ers een stuk eenvoudiger.  Het voeren en vastleggen van functionerings- en beoordelingsgesprekken is een tijdrovend en ingewikkeld proces. Pulse is speciaal ontwikkeld om dit proces simpel én persoonlijk te maken.

Geen papierwerk, geen urenlange voorbereiding en ingewikkelde administratie maar wel automatische herinneringen aan gesprekken, afspraken en actiepunten. Dashboards geven leidinggevende en HR inzicht in de status van de performance cyclus maar ook in het performance niveau van medewerkers. Wie presteert en realiseert doelstellingen, welke competenties zijn aanwezig of juist minder vertegenwoordigd.  

Pulse helpt om de strategie te vertalen naar persoonlijke afspraken, acties en doelstellingen. Allemaal met een simpele druk op de knop

Wat kan je met Pulse hr-software?

Pulse automatiseert het functioneringsgesprek. Zowel de medewerker als de leidinggevende vullen een vragenlijst in voorafgaand aan het gesprek. Tijdens het functioneringsgesprek bespreken zij samen de uitkomsten en komen ze tot een beoordeling. Pulse koppelt vervolgens de scores uit de beoordeling aan de competenties van de medewerker. Op basis van deze scores genereert Pulse met één druk op de knop een gespreksverslag en persoonlijk ontwikkelplan. Zo simpel is het! Maar er is meer:

 • Operationele doelstellingen en persoonlijke ontwikkeling
  Ook de vervolgstappen met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer kun je in het systeem vastleggen. Zo is het mogelijk operationele doelstellingen of KPI’s te registreren en te meten. Daarnaast is het mogelijk om (optioneel) het thema ambitie, het meten van gedrag op bedrijfs/kernwaarden en het waarderen van de leidinggevende door de medewerker op te nemen.
 • Verslaglegging over functioneringsgesprekken en dossieropbouw
  Pulse genereert op basis van de behaalde score op houdings- en gedragsindicatoren operationele KPI’s. Eventuele ontwikkelacties worden vastgelegd in de volgende documenten:
  - Gespreksverslag
  - POP | Persoonlijk Ontwikkelplan medewerker
  - Grafische weergave van doel en realisatie functioneren medewerker

  De documenten kunnen digitaal worden ondertekend door zowel de leidinggevende als de werknemer. Verder kunnen alle relevante documenten per medewerker in Pulse worden opgeslagen.
 • Medewerkersoverzicht en data
  Dit overzicht geeft per manager een team van medewerkers weer. De structuur van de organisatie vormt de basis voor de inrichting van Pulse. Per bedrijf wordt een lijst van functies weergegeven voor optimaal gebruiksgemak.
 • Rapportage
  De cyclus van beoordelings- en functioneringsgesprekken wordt in Pulse bijgehouden. Leidinggevenden krijgen een duidelijk overzicht van de voortgang van functionering- en beoordelingsgesprekken. Daarnaast ontvangt de leidinggevende een herinnering wanneer de volgende gespreksronde in de cyclus voor de deur staat. 

Voor wie is Pulse?

Pulse helpt alle bedrijven die met de functionerings- en beoordelingscyclus aan de slag zijn en willen. Herkent u één van volgende situaties?

Wij hebben nog geen performance cyclus

Geen probleem! Wij begeleiden een stap voor stap bij het inrichten van Pulse. Door onze ervaring in de branche bevat ons functiehandboek nagenoeg alle functies die in de branche voorkomen, met de bijbehorende competenties. Zo kunt u direct aan slag met een gedegen voorbereiding

Onze functioneringsgesprekken zijn vooral informeel

Ook dan biedt Pulse uitkomst. Omdat Pulse volledig digitaal de resultaten van de vragenlijsten en gesprekken verwerkt hoeft u geen extra actie te ondernemen om alles vast te leggen, dit gaat met een druk op de knop.

Wij werken nog met papieren beoordelingsformulieren

Alle data wordt zowel voor leidinggevenden als voor de medewerker verwerkt in digitale rapportage. Zo is in één oogopslag duidelijk wat de uitkomsten van het gesprek zijn en welke actief er ondernomen moeten worden. Daarnaast hebben zowel medewerker als leidinggevende altijd en overal toegang toe Pulse. Onvolledige of onleesbare formulieren en mappen vol administratie behoren tot het verleden.

Wij willen het beste systeem

Door onze ervaring in de mobiliteitsbranche beschikken wij over alle kennis die nodig is om uw functioneringscyclus op de juiste manier in te richten. Daarnaast bevat onze database nagenoeg alle functies die in de branche te vinden zijn. Dit maakt dat u na inrichting van Pulse direct aan de slag kunt met functioneren en beoordelen op basis van wetenschappelijk gevalideerde methoden.

Waarom Pulse hr-software?

 • In dialoog. Structureel en gestructureerd met medewerkers in gesprek over ontwikkeling.
 • Online: Dus altijd beschikbaar en toegankelijk voor alle devices
 • Verslaglegging is geautomatiseerd. Veel minder administratie en verslaglegging van het functioneren in een sluitend dossier
 • Realtime informatie. Om te analyseren of om bij te sturen
 • Grote tijdsbesparing. Geen urenlange voorbereiding en afwikkeling van het gesprek, geen printjes en onleesbare handschriften

Wat kost Pulse?

We houden het graag simpel en kennen geen verborgen kosten. Pulse maakt gebruik van een abonnement, zo zijn de kosten overzichtelijk per medewerker per jaar.  Daarnaast betaal je éénmalig aansluitkosten, afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, en optioneel de kosten voor het aanbrengen van een koppeling met een bestaande personeel administratiesysteem.

Ik wil meer weten over Pulse

Wij vertellen je graag meer over Pulse ,wat dat voor jou kan betekenen voor jouw organisatie zijn. We presenteren de mogelijkheden vrijblijvend online of op locatie. Neem contact op om de demo te plannen of voor het aanvragen van een offerte. Liever direct contact?