Alles over Uitlaatgasemissies / Euro-6

Over de EGR- en SCR-technologieën en waarom de Adblue installatie voor problemen zorgt

Om de Euro 6-norm te bereiken worden voornamelijk de EGR- en SCR-technologieën gebruikt. Op deze pagina lees je wat de Euro 6-norm is en hoe de systemen in de praktijk werken en hoe het komt dat de Adblue-installatie voor problemen zorgt.

Wat is Euro-6

Euro 6 is een regelgeving van de Europese Unie waarmee via een emissiestandaard diesel-aangedreven voertuigen net zo schoon worden als op benzine aangedreven voertuigen. De nadruk ligt hierbij op een (veel) lagere uitstoot van roetdeeltjes en stikstofoxiden. Vanaf 1 september 2014 mogen dieselvoertuigen niet meer dan 80 mg aan stikstofoxiden uitstoten (tegenover de 60 mg per kilometer uit een benzineauto). Dit vervangt het vorige limiet van 180 mg per kilometer. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle nieuwe auto’s aan de Euro 6 limieten voldoen.

Hoe wordt de Euro 6-norm bereikt?

De lage praktijkemissies van Euro 6 vrachtwagens worden voornamelijk bereikt met EGR- en SCR-technologie. Een SCR-katalysator is een technische voorziening in de uitlaat (Euro 6 uitlaatdemper) van een dieselauto die, onder toevoeging van AdBlue, NOx in de uitlaatgassen kan afbreken.
EGR (Exhaust Gas Recirculation) is een technologie waarin een deel van de uitlaatgassen opnieuw naar de motor worden geleid om middels een tweede verbrandingscyclus de resterende NOx deeltjes te verbranden. Deze techniek wordt al langer door fabrikanten wordt toegepast om de NOx-uitstoot terug te brengen.

Euro-6 systemen: EGR en SCR

Iedere moderne diesel-aangedreven vrachtwagen is tegenwoordig voorzien van 1 of zelfs beide technieken om de Euro 6-norm te halen. Het EGR-systeem is geïntegreerd in de motor en vraagt hierdoor weinig tot geen onderhoud. Wel kan, bij zware inzet, de temperatuurhuishouding van de motor onder druk komen te staan. Ook zitten er op en rond de motor extra (dure) componenten die de werking van het EGR-systeem mogelijk maken.

Het meest toegepast is de SCR-katalysator, goed herkenbaar aan de AdBlue tank. AdBlue is een waterachtige oplossing die wordt gebruikt om tot 85 procent van de NOx-uitstoot (stikstofoxiden) om te vormen tot water en stikstof. Het product bestaat uit gedemineraliseerd water (67,5 procent) en erg zuiver ureum (32,5 procent). Voor het gebruik van Adblue zijn geen aanpassingen aan de motor noodzakelijk, de enige (forse) investering is de SCR-katalysator inclusief alle mechanische en elektronische componenten.

De problemen van de Adblue-installatie

Vooral de toepassing van Adblue heeft er voor gezorgd dat gemiddelde uitstoot van de moderne Euro-6 vrachtwagen ruimschoots onder de huidig geldende regels ligt. Adblue heeft echter ook zijn beperkingen. Adblue kristalliseert bij -11 oC en werkt optimaal bij een uitlaatgastemperatuur van meer dan 200oC. Wordt er geen Adblue ingespoten is de uitlaatgasuitstoot zwaar vervuilend!
Om ervoor te zorgen dat AdBlue in de meeste omstandigheden daadwerkelijk ingespoten wordt is de uitlaatdemper voorzien van allerlei hulpmiddelen om aan de temperatuurs-eisen van Adblue te voldoen. Ondanks dat Adblue niet schadelijk is voor de gezondheid wordt de uitlaatdemper in de volksmond ook wel een chemische fabriek genoemd.

In de praktijk blijkt de complexiteit van de Adblue-installatie echter voor veel problemen te zorgen.
Ondanks alle ervaring die met het gebruik van SCR is opgedaan, werkt het verre van vlekkeloos, zo blijkt uit ervaringen. Het systeem maakt gebruik van meerdere sensoren en die zijn gevoelig voor storingen. Ook is het niet belasten van de aandrijflijn een mogelijke oorzaak. Wordt een vrachtwagen met veel vermogen nauwelijks belast, dan kristalliseert het ureum in de katalysator. Uiteindelijk kan hierdoor grote schade aan o.a. de Adblue pomp ontstaan.

Stel de juiste diagnose

Wanneer de Adblue-installatie niet juist functioneert is er sprake van een milieudelict. De boetes hiervoor zijn hoog. Een goed werkend systeem is dus noodzakelijk. De techniek van de Adblue-installatie vraagt specialistische kennis en vaardigheden. Alleen hiermee wordt stilstand tot een minimum beperkt en blijven reparatiekosten beheersbaar. Dit begint natuurlijk met het stellen van de juiste diagnose, waardoor het onnodig vervangen van componenten wordt voorkomen en het voertuig snel weer inzetbaar is!

Dit leer je tijdens de training Diagnose uitlaatgasnabehandeling (Euro 6)