Alles over uitlaatgasemissies / Euro 6

Over de EGR- en SCR-technologie en waarom goede diagnose aan het Adblue-systeem belangrijk is

Om de Euro 6-norm te bereiken wordt voornamelijk de EGR- en SCR-technologie gebruikt. Op deze pagina lees je hoe deze technieken werken. Je leest over problemen met het Adblue-systeem en waarom diagnose noodzakelijk is. Het uitvoeren van goede diagnose leer je bij Innovam. Lees snel verder.

Wat is Euro 6

Euro 6 is de meest recente emissienorm voor personenauto's en lichte bedrijfswagens in Europa. De norm werd ingevoerd in september 2014 en is van toepassing op alle nieuwe voertuigen die in de EU verkocht worden. Euro 6 heeft als doel de uitstoot van schadelijke stoffen verder te verminderen en de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren.

Euro 6-systemen: EGR en SCR

Euro 6 gebruikt een combinatie van EGR (Exhaust Gas Recirculation) en SCR (Selective Catalytic Reduction) om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

EGR
EGR is een technologie waarbij een deel van de uitlaatgassen teruggevoerd wordt naar de motor om de verbrandingstemperatuur te verlagen en daarmee de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen. Door het toevoegen van uitlaatgassen aan de inlaatlucht wordt er minder zuurstof beschikbaar voor de verbranding, wat de temperatuur verlaagt en de NOx-uitstoot vermindert. EGR wordt al langer gebruikt bij dieselmotoren, maar bij Euro 6 is de technologie verder verfijnd om nog efficiënter te zijn.

SCR
Het meest toegepast is de SCR-katalysator, goed herkenbaar aan de AdBlue tank. AdBlue is een waterachtige oplossing die wordt gebruikt om tot 85 procent van de NOx-uitstoot (stikstofoxiden) om te vormen tot water en stikstof. Het product bestaat uit gedemineraliseerd water (67,5 procent) en erg zuiver ureum (32,5 procent). Voor het gebruik van Adblue zijn geen aanpassingen aan de motor noodzakelijk. De enige (forse) investering is de SCR-katalysator, inclusief alle mechanische en elektronische componenten.

Problemen met het Adblue-systeem

Hoewel het gebruik van Adblue bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit en gezondheid, kunnen er verschillende problemen optreden met het Adblue-systeem in dieselvoertuigen.

  • Adblue wordt via injectoren in het uitlaatsysteem gespoten om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Als deze injectoren verstopt of beschadigd zijn, kan dit leiden tot een slechte werking van het systeem en hogere uitstoot van schadelijke stoffen.
  • De Adblue-pomp is verantwoordelijk voor het transporteren van het additief van de tank naar de injector. Als de pomp niet goed functioneert, kan dit leiden tot problemen met het systeem en de prestaties van het voertuig.
  • Een vervuilde of beschadigde Adblue-tank kan leiden tot verstopping van het systeem of lekkage van het additief. Het is daarom belangrijk om de tank schoon te houden en regelmatig te controleren op eventuele schade.
  • De Adblue-sensor is verantwoordelijk voor het meten van het niveau van het additief in de tank en het communiceren van deze informatie naar de boordcomputer van het voertuig. Als de sensor niet goed functioneert, kan dit leiden tot storingen in het systeem en foutmeldingen op het dashboard.
  • Vervuiling of verkeerd gebruik van Adblue kan leiden tot verstopping van het systeem of schade aan de componenten van het uitlaatsysteem. Het is daarom belangrijk om alleen gecertificeerde Adblue van een betrouwbare bron te gebruiken en de tank regelmatig schoon te maken.

 

Diagnose aan het Adblue-systeem

Het is belangrijk om regelmatig diagnose aan het Adblue-systeem uit te voeren. Als het Adblue-systeem niet goed werkt, kan de uitstoot van schadelijke stoffen toenemen, wat leidt tot milieuvervuiling en gezondheidsrisico's. Een goed werkend systeem is dus noodzakelijk. Diagnose kan helpen om eventuele problemen tijdig op te sporen en op te lossen voordat ze leiden tot dure reparaties of schade aan andere componenten van het voertuig. 

Goede diagnose aan het Adblue-systeem wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur met behulp van diagnoseapparatuur en speciale software. Alleen dan kan de werking van het systeem worden gecontroleerd en kunnen problemen worden opgespoord en opgelost. ​

Leer goede diagnose stellen

Diagnose Uitlaatgasnabehandeling

Leer hoe een uitlaatgasnabehandeling-systeem is opgebouwd en waarom systemen als EGR en AdBlue worden toegepast. We gaan ook uitgebreid in op de werking van de sensoren en actuatoren in het systeem.