NEN 9140 voor Werkverantwoordelijke

Voor werkgevers, Arbo-verantwoordelijken en ev-werkverantwoordelijken

{{ basketProduct.Product.ProductPrice.WebPrice - basketProduct.Product.ProductPrice.SubsidyTotal | euroPrice(0) }} *

Wanneer wil je beginnen?

In de winkelwagen
Wil je iets vragen?

Neem dan contact op met Charlotte, onze trainingsspecialist of bel naar 030-6087923.

* Prijzen zijn exclusief btw en evt. examen.

Trainingsinformatie

WAT LEER JE?

Iedere tot ev-VP opgeleide technicus met werk- en denkniveau 4 kan ev-werkverantwoordelijke (ev-WV) worden. De ev-WV moet goed op de hoogte zijn van de regelgeving die gaat over veilig werken. Hij moet risico’s goed kunnen inschatten. NEN 9140 beschrijft hoe veilig moet worden gewerkt aan e-voertuigen en wat de risico’s zijn. De ev-WV moet daarom goed op de hoogte zijn van deze regelgeving.

Deze e-learning legt uit wat de norm NEN 9140 inhoudt en wat dat voor consequenties heeft voor het werken aan (of herstellen van) e-voertuigen in de werkplaats. We behandelen welke verantwoordelijkheden de ev-werkverantwoordelijke heeft voor de veiligheid van de werknemers. Vooral het geheel nieuwe stappenplan in de vorm van een flowchart krijgt alle aandacht.

VOOR WIE?

Werkgevers, Arbo-verantwoordelijken en technici die worden aangewezen als ev-WV gebruiken deze e-learning om voldoende kennis te hebben van de norm NEN 9140. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de veiligheid in de werkplaats. 

OMSCHRIJVING TRAINING

Onderstaande onderwerpen komen in e-learning aan de orde.

 • De Arbowet bepaalt dat een werknemer veilig moet kunnen werken.
 • NEN 9140:2019 geeft invulling aan het Arbeidsomstandighedenbesluit.
 • Er zijn drie personen die kunnen worden aangewezen, de ev-voldoende onderricht persoon (ev-VOP), de ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) en de ev-werkverantwoordelijke (ev-WV).
 • De aanwijzing gebeurt schriftelijk door de werkgever of zijn Arbo-verantwoordelijke.
 • De (eind)verantwoordelijke in werkplaats voor veilig werken aan e-voertuigen is de ev-WV.
 • Een aan te wijzen persoon moet voldoende zijn geïnstrueerd en/of opgeleid voor de werkzaamheden waarvoor hij wordt aangewezen.
 • Instructies moeten periodiek worden herhaald, minimaal eens in de vijf jaar.
 • Aangewezen personeel moet beschikken over de juiste PBM’s en gereedschappen.
 • NEN 9140:2019 werkt met een overzichtelijk stappenplan. Bij iedere stap wordt aangegeven welke persoon die mag uitvoeren. Bij niet HV-werkzaamheden kan dat een leek zijn. Alle werkzaamheden aan een e-voertuig beginnen met een risicoanalyse. Het stappenplan wordt uitvoerig toegelicht.
 • Bij werken onder spanning in de HV-batterij is een specifieke opleiding nodig.

 

AFRONDING

Als je de e-learning met voldoende resultaat afrondt dan ontvang je het bewijs van deelname (geen ev-VOP of ev-VP-certificaat).

Voor wie

Klantbeoordeling

Gemiddelde beoordeling {{ product.Name }}

Kosten

 • {{ priceDetail.Name }} {{ priceDetail.Amount | euroPrice }}
 • Af: OOMT-bijdrage {{ -subsidyTotal | euroPrice }}
 • Subtotaal {{ subTotal | euroPrice }}
 • btw {{ vatTotal | euroPrice }}
 • Totaal (incl.btw) {{ total | euroPrice }}

Toelichting OOMT-bijdrage

OOMT vindt talentontwikkeling van vakmensen in de mobiliteitsbranche belangrijk. Wanneer jouw bedrijf bij OOMT is aangesloten, draagt OOMT bij in de trainingskosten voor deze training.

Ook interessant voor jou:

Veilig werken aan e-voertuigen gevorderd (VP NEN 9140)

Tijdens deze training leer je hoe je veilig HV-metingen kunt verrichten. Zo ben je er zeker van dat het HV-systeem veilig is om aan te werken, voor jou of je collega die ev-voldoende is onderricht (ev-VOP). Inclusief branche-erkend certificaat NEN 9140.

Norm NEN 9140 (boek)

Het boek: Norm NEN 9140:2019 is een belangrijk boek voor werkgevers: zij hebben de zorgplicht voor de veiligheid van het personeel bij het werken aan e-voertuigen. Het is ook een toegankelijk naslagwerk voor in de werkplaats.