Alles over Diisocyanaten

Van de werking tot de diisocyanaten beperking

Diisocyanaten, wat zijn dat eigenlijk? En hoe ga je te werk met diisocyanaten? We geven je informatie over wat diisocyanaten zijn, wat de risico’s zijn van het werken met diisocyanaten en de nieuwe chemicaliënwet. Lees snel verder!

Wat zijn diisocyanaten?

Diisocyanaten zijn chemische stoffen die gebruikt worden in de productie van polyurethaan. Deze samenvoegingen van isocyanaten zitten in lijmen, PUR-schuimen, coatings en vezels. Tijdens het werken kunnen deze chemische stoffen vrijkomen. Wanneer ze in de luchtwegen of op de huid komen, kan dit leiden tot allergische reacties zoals astma.

Hoe werk ik met diisocyanaten?

Om de risico’s van diisocyanaten te verminderen, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Bedrijven moeten die beschikbaar hebben. Denk hierbij aan ademhalingstoestellen en handschoenen. Toch is dit niet genoeg.

Vanaf 24 augustus 2023 wordt door de Europese chemicaliënwetgeving het werken met diisocyanaten beperkt. Om te kunnen werken met producten met meer dan 0,1% diisocyanaten, wordt het verplicht vooraf een speciale training gevolgd te hebben. 

Opleiding voor technici verplicht

De juiste opleiding
Innovam biedt up-to-date e-learnings waarmee je de nodige certificaten kunt behalen.

  • De e-learning Basis helpt je om de blootstelling aan diisocyanaten en de daarbij behorende risico’s tot een minimum te beperken. Bij deze e-learning kies je de e-learning Lakken en/of Lijmen.
  • De e-learning Lakken gaat specifiek over het spuiten van lak in een geventileerde cabine.
  • De e-learning Lijmen gaat over het verwerken van lijm met gesloten systemen, zoals lijmpistolen met lijmpatronen of lijmkokers. Daarnaast is aandacht voor het handmatig verwerken van lijm met open systemen.

Certificaten direct verwerkt in InZicht
InZicht is een online applicatie van Innovam Schadeherstel. Daarin staat voor elk schadeherstelbedrijf welke kennis in het bedrijf en in de medewerkers aanwezig zijn, en wat nog mist. De certificaten van deze e-learnings worden direct in InZicht verwerkt. Heeft je bedrijf nog geen inlogcode, vraag die dan nu aan.

Waar vind ik de diisocyanaten regelgeving?

REACH verplicht bedrijven die diisocyanaten produceren of importeren om deze stoffen te registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Daardoor kan de veiligheid van de chemicaliën worden beoordeeld en kunnen beperkingen worden opgelegd. Lees meer over de lijst van ECHA.

Welke maatregelen neem je?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie geeft je inzicht in alle risico's in je schadeherstelbedrijf, ook de risico’s bij het werken met diisocyanaten. Op basis hiervan kun je passende maatregelen nemen. De RI&E's die Innovam uitvoert zijn afgestemd op de specifieke situaties waar het schadeherstelbedrijf mee in aanraking komt. Hierbij zijn de specifieke thema's onder andere: gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, eisen rond spuitcabines, elektrische veiligheid t.b.v. explosiegevaar en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor spuiten/stralen. Lees meer over RIE.