Cookie- en privacystatement

Versie 3 d.d. augustus 2023

De privacystatement heeft betrekking op de gegevensverwerking door Innovam door middel van het klantensysteem en de websites van Innovam en de apps die bij Innovam in gebruik zijn. De cookie-statement heeft betrekking op het gebruik van cookies door Innovam.

Dit is zowel de cookie- als de privacy statement van stichting VAM, handelend onder de naam Innovam, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30117631, inzake de website www.innovam.nl en alle overige websites van Innovam, waaronder maar niet gelimiteerd tot www.ibki.nl, www.innovam-international.com, www.tweewieleracademy.nl, www.pitspro.nl, en www.examenservices.nl.

De privacy statement heeft betrekking op de gegevensverwerking door Innovam door middel van het klantensysteem en de websites van Innovam alsook de bij Innovam in gebruik zijnde app’s.

De cookie-statement heeft betrekking op het gebruik van cookies door Innovam.

Innovam respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website(s). Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en de websites van Innovam; Innovam is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die niet van Innovam zijn maar die wel via een link op onze website(s) bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Privacystatement

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Innovam of één van onze websites bezoekt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Innovam en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren dan wel om u te informeren over producten en diensten van Innovam. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Innovam-mailings altijd stoppen via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen door Innovam gebruikt. Innovam verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Innovam.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en in een aantal gevallen af te schermen, te veranderen of te verwijderen. Daartoe kunt u contact met ons opnemen (innovam.nl/contact). Als u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich altijd afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

BEWAARTERMIJN

Innovam bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Voor haar website(s) maakt Innovam gebruik van twee soorten cookies: technische cookies en externe tracking cookies.

De technische cookies zijn nodig om de website correct te laten werken, denk daarbij aan bijvoorbeeld het bijhouden van de inlogstatus of het winkelwagentje. Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser. Ook wordt het gedrag van de gebruiker bijgehouden voor latere analyse met de bedoeling de bruikbaarheid van de websites te optimaliseren en deze beter te laten aansluiten op uw gebruik. De effectiviteit van online campagnes wordt berekend.

Daarnaast maken de sites op enkele pagina’s ook gebruik van externe cookies. Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde webpagina's te delen via uw social media, maar ook geeft het ons inzicht in het websitegedrag. Daarmee kunnen we onze website(s) verder optimaliseren en beter laten aansluiten op uw gebruik. De gegevens die wij hiermee vergaren worden nooit aan derden doorverkocht en slechts gebruikt om het gebruik van onze website(s) te analyseren.

OVERZICHT GEBRUIKTE EXTERNE COOKIES

Universal Analytics, Google Analytics 4, Google Ads, Bing

Deze services worden aangeboden door Google en Microsoft. Voor marketeers worden gedetailleerde statistieken bijgehouden over de bezoekers aan een website:

 • data verzameling: anoniem (ad serving domains, browser type, demographics, language settings, page views,
  time/date). Pseudonymous (IP address);
 • data gedeeld: anonieme data wordt gedeeld met third parties;
 • data behoud: niet openbaar.

Facebook

Deze service wordt aangeboden door Meta. Voor marketeers worden gedetailleerde statistieken bijgehouden over de bezoekers aan een website:

 • data verzameling: anoniem (ad serving domains, browser type, demographics, language settings, page views,
  time/date). Pseudonymous (IP address);
 • data gedeeld: anonieme data wordt gedeeld met third parties;
 • data behoud: niet openbaar.

Mailplus, Spotler

Deze service regelt de nieuwsbrief inschrijvingen. Informatie die door de gebruiker wordt ingegeven wordt bijgehouden.

 • data verzameling: anoniem (ad serving domains, browser type, demographics, language settings, page views,
  time/date). Pseudonymous (IP address);
 • data gedeeld: anonieme data wordt gedeeld met third parties;
 • data behoud: niet openbaar.

Purechat

Deze service regelt de chatfunctionaliteit op de website. Informatie die door de gebruiker wordt ingegeven wordt bijgehouden.

 • data gedeeld: anonieme data wordt gedeeld met third parties;
 • data behoud: niet openbaar.

Hotjar

ten behoeve van websiteoptimalisatie worden gedetailleerde statistieken bijgehouden over de bezoekers aan een website:

 • data verzameling: anoniem (ad serving domains, browser type, demographics, language settings, page views,
  time/date). Pseudonymous (IP address);
 • data gedeeld: anonieme data wordt gedeeld met third parties;
 • data behoud: niet openbaar.

Wijzigingen

Zowel de cookie- als de privacystatement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Innovam. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaringen te raadplegen.​

APPS VAN INNOVAM

Dit zijn de apps van lnnovam, inzake onderstaande lijst maar niet gelimiteerd tot:

Google

 • APK trainer - Bedrijfswagens
 • APK trainer - Personenauto’s
 • Go4Trucks
 • Innovam EV Trainer AR App
 • Kia #GoElectric AR Experience
 • Kia Product MR Experience
 • LNG Training Technologies
 • MariX
 • Navigator

Apple

 • Marix
 • Kia #GoElectric AR Experience
 • e-Bike Twin 3D
 • APK trainer - Bedrijfswagens
 • APK trainer - Personenauto's
 • Sparta ION
 • Gazelle Academy
 • Innovam EV Trainer AR App
 • LNG Training Technologies
 • Navigator