Over lesmateriaal Vmbo en ROC

Meest gestelde vragen over onze leermiddelen

Hoe kom ik aan een inkijkexemplaar van de lesmethode?

Neem voor het aanvragen van een inkijkexemplaar contact op met Ben Borgers: b.borgers@innovam.nl.

Biedt Innovam alle keuzedelen aan voor het VMBO?

Innovam geeft de 4 modules + 6 keuzevakken uit: 1. Motorsystemen 2. Aandrijf- en remsystemen 3. Elektronica 4. Bedrijfswagens 5. Fietstechniek 6. Gemotoriseerde tweewielers

Hoe retourneer ik besteld lesmateriaal?

Wil je het ontvangen lesmateriaal retourneren? Dat kan tot 14 dagen na ontvangst, als het materiaal ongebruikt is. Mail je ordernummer en contactgegevens naar uitgeverij@innovam.nl, dan bespreken we de manier van retourzenden en crediteren. Verzending van de retour is voor eigen rekening.

Horen er ook IDL's bij het lesmateriaal?

IDL's horen niet standaard bij het lesmateriaal, maar zijn wel los te bestellen bij Power2Drive, Cars en BigWheels. Meer informatie hierover vind je bij Power2Drive, Cars en BigWheels.

Sluiten Cars en BigWheels aan op het nieuwe kwalificatiedossier?

Ja, zowel Cars als BigWheels sluiten volledig aan op het nieuwe kwalificatiedossier Voertuigen en Mobiele Werktuigen. Ook zijn beide methodes ‘uitgelijnd’ op de examens van Stem en de Proeven van Bekwaamheid van IBKI.

Sluit Power2Drive aan op het nieuwe examenprogramma voor M&T?

Ja, Power2Drive is volledig gebaseerd op het nieuwe beroepsgerichte examenprogramma Mobiliteit & Transport.

Is er een verschillend praktijkboek voor BOL en BBL?

De praktijkboeken zijn voor zowel BOL als BBL in te zetten.

Hoe blijft voor mij als docent mijn vakkennis up-tot-date?

Ons trainingsaanbod voor docenten omvat ons ruime trainingsaanbod van de actuele en toekomstige technieken: van complexe elektronica, e-voertuigen en ADAS tot waterstof.

Mijn Navigator-account is verlopen, wat nu?

Stuur een mail naar uitgeverij@innovam.nl en wij komen met een oplossing.