Veiligheid in het Schadeherstelbedrijf

Volgens de normen voor de schadeherstelbranche

Medewerkers moeten veilig werken en geen letsel oplopen. Ook de wetgever vindt dit belangrijk. Daarom moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Op deze pagina staat hoe je aan een aantal van die regels kunt voldoen en welke certificeringen je medewerkers moeten hebben.

RI&E Schadeherstel

Een bedrijf moet een gezonde werkplek bieden. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is daarom verplicht gesteld en zorgt een veilige werkomgeving. RI&E verkleint de kans op ongelukken en tegelijkertijd de aansprakelijkheid bij letselschade.

BHV

Je wilt ongelukken natuurlijk voorkomen. Als er toch wat gebeurt moet er snel en veilig gehandeld worden. Een taak voor de BHV'ers. Uit de RI&E blijkt hoeveel BHV'ers er moeten zijn. Bij ons leren BHV'ers specifiek omgaan met de gevaren in het schadebedrijf. 

Preventiemedewerker

Ieder bedrijf moet volgens de Arbowet een preventiemedewerker aanwijzen. Deze regelt bijvoorbeeld alle preventieve arbozaken. Leer hoe je preventie gemakkelijk en effectief organiseert. Dit helpt de kans op ongelukken te verkleinen en ziekteverzuim te verlagen.