Praktijktrainingen BBL-studenten Basis Technicus (niv. 2)

Praktijktrainingen voor de kerntaken van een BBL-student Basis Technicus

De opleiding van je BBL-student Autotechnicus bestaat uit 2 kerntaken: Onderhoud en Reparatie. Voor al deze kerntaken moet je hem in jullie werkplaats (de beroepspraktijk - BP) een aantal opdrachten/werkzaamheden aanleren. Jouw beoordeling van zijn werk maakt deel uit van het diploma. Sommige opdrachten worden ook nog in het praktijkexamen (Beroepsvaardigheidsexamen) beoordeeld. Met een RPT-opleidingsplan krijgt je BBL'er de juiste basiskennis, en leert en oefent hij die opdrachten die je in het leerbedrijf onvoldoende kunt aanbieden.

Stap 1: Deze opdrachten moet je BBL-student leren

Welke werkzaamheden moet je je BBL'er precies aanleren? Zijn opleiding is verdeeld is kerntaken. En per kerntaak ligt vast welke werkzaamheden je hem/haar moet leren. 

Bestel het BBL-praktijkboekje. Hierin staat precies wat jouw BBL-student moet leren tijdens de praktijkopleiding.

Stap 2: Plan Praktijktrainingen bij Innovam

Kerntaak Onderhoud

Opleidingsplan voor leerlingen AT die werken aan kerntaak Onderhoud.

Kerntaak Reparatie

Opleidingsplan voor leerlingen AT die werken aan de kerntaak Reparatie.