Onze organisatie

Vakmensen met dezelfde kernwaarden

Innovam wordt geleid door een krachtig bestuur van betrokken vakmensen. Deskundig en bevlogen, net als de kernwaarden waar elke werknemer van Innovam voor staat.

Dit zijn onze kernwaarden

Zij zorgen voor een interne verbondenheid voor alle personeelsleden.

Deskundig
Innovam weet van mobiliteit. We zijn de kennisspil in de branche en zijn constant bezig met de ontwikkeling van het vak. Bij ons kun je altijd terecht voor actuele kennis en kunde.

Betrokken
Onze medewerkers staan midden in de mobiliteitsbranche en weten wat er speelt. We verbinden talent, onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Hierin willen we een aanjagende rol vervullen door kennis en kunde op een hoog kwalitatief niveau te ontsluiten en beschikbaar te maken voor iedereen die vooruit wil in de mobiliteitsbranche.

Bevlogen
Mobiliteit en techniek, maar ook het ontwikkelen van mens en organisatie is onze passie. Dat merk je in alles wat we doen. We verleggen grenzen, zijn constant bezig met het vak, maar bewaken ook de kwaliteit en reputatie met grote zorg. Onze medewerkers kenmerken zich door een groot gevoel voor techniek en mobiliteit.

Praktisch
We verbinden theorie en kennis met de dagelijkse praktijk: wat kun je ermee, hoe werkt het? We maken het eenvoudig, toegankelijk en zo praktisch mogelijk.

De kernwaarden worden gedeeld door het bestuur, de directie, het college en de Raad van Commissarissen.

Bestuur
Het bestuur van Innovam ziet toe op het beleid en de realisatie van de afgesproken doelstellingen. Ten behoeve van het bestuur en de externe verantwoording wordt voor VAM een jaarrekening en jaarverslag opgemaakt.

Directie

 • Leo Fransen, algemeen directeur (statutair)
 • Herme Bruin, directeur (statutair)

College

 • drs. L.C.H. Eckhardt (voorzitter), namens BOVAG
 • P. Niesink, namens BOVAG
 • J. van Stigt, namens Vakbonden FNV/CNV
 • O.C.M. de Bruijn, namens RAI

Raad van Commissarissen

 • drs. J. G. Hakkenberg (voorzitter)
 • drs. P.J. Plug, namens FNV Metaal
 • S.J.J. Luijckx,namens BOVAG
 • P.J.H. Janssen, namens RAI
 • M. de Vries, namens onderwijs