Onze organisatie

Vakmensen met dezelfde kernwaarden

Innovam wordt geleid door een krachtig bestuur van betrokken vakmensen. Deskundig en bevlogen, net als de kernwaarden waar elke werknemer van Innovam voor staat.

Dit zijn onze kernwaarden

We streven naar het zo goed mogelijk ondersteunen en valideren van een leven lang leren, ontwikkelen, groeien en meebewegen in een veranderende wereld voor de doelgroep van vakmensen (in de mobiliteit). Hierbij staat de mens met zijn eigen kracht, talent, nieuwsgierigheid en leervermogen voorop.

We willen opleider en examinator van jouw toekomst zijn. Met als houding:

 • Open
 • Nieuwsgierig
 • Verantwoordelijk

We creƫren een doorlopende leerlijn, die
- Daadwerkelijk waarde toevoegt in de keten
- Relevant, prettig, haalbaar en makkelijk toegankelijk is voor de deelnemer
- De nieuwsgierigheid aanwakkert
- Betaalbaar is voor werkgever en werknemer

Zo verkennen we samen de weg vooruit!

Bestuur
Het bestuur van Innovam ziet toe op het beleid en de realisatie van de afgesproken doelstellingen. Ten behoeve van het bestuur en de externe verantwoording wordt voor VAM een jaarrekening en jaarverslag opgemaakt.

Directie

 • Leo Fransen, algemeen directeur (statutair)
 • Herme Bruin, directeur (statutair)

College

 • O.C.M. de Bruijn, namens RAI
 • H. ten Broeke (voorzitter), namens BOVAG
 • H. Bresser, namens BOVAG
 • F. Teeling namens FOCWA
 • M. Sekercan namens vakbonden FNV/CNV

Raad van Commissarissen

 • drs. J. G. Hakkenberg (voorzitter)
 • drs. P.J. Plug, namens FNV Metaal
 • S.J.J. Luijckx, namens BOVAG
 • M. de Vries, namens onderwijs