Onderzoeken

voor onderwijs en bedrijfsleven

Innovam verricht verschillende onderzoeken voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Ons onderzoeksteam doet toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijs, bedrijven en arbeidsmarkt, beroepscompetenties en de toekomst van de branche. Het team initieert zelfstandig onderzoeken en voert onderzoeken uit in opdracht van ROC’s, het ministerie van OCW, stichting OOMT en BOVAG.

De Werkplaats van de Toekomst

Hoe ziet uw autobedrijf – en in het bijzonder uw werkplaats – eruit in 2040? De uitkomsten van de scenariostudie zijn gebundeld in dit prettig leesbare rapport. Aan elk scenario zijn bovendien per werkplaatsthema strategische en praktische tips toegevoegd. Daarmee sorteert u vandaag al voor op de toekomst!

Structuuronderzoek

Dit structuuronderzoek brengt in kaart hoe de huidige personeelsopbouw eruit ziet in de mobiliteitsbranche. Betekent bijvoorbeeld een toename van werk ook een toename van aantal medewerkers, of is er naar verwachting voldoende onbenut potentieel in de branche? En bij afname van personeel?

Trendonderzoek bedrijfswagenbranche 2025

Welke ontwikkelingen hebben impact op de bedrijfswagenbranche tot 2025? Welke impact hebben de verschillende ontwikkelingen op het personeelsbestand? De huidige en te verwachten ontwikkelingen bij de overheid, in transport en logistiek en in de branche zelf zijn in dit onderzoek in kaart gebracht.

Personeelsbehoefte sales

Hoe ontwikkelt de personeelsbehoefte in de sales van de personenautobranche zich t/m 2025? Welke expertise is al in huis? Welke expertise mist nog? En welke expertise is in het bedrijf niet langer of in mindere mate nodig?

Inzetbaarheid technisch personeel

Welk type werkzaamheden wordt verwacht aan het personenautowagenpark in 2025? Wat zijn de consequenties hiervan op het terrein van scholing, organisatie en personeel? In dit onderzoek staat de impact van technologie op autotechnische beroepen tot 2025 centraal.