75-jarige Innovam traint om nog heel lang mee te gaan

We richten onze blik graag op de toekomst en de uitdagingen van nu

Vanaf onze eerste dag leiden we mensen op voor de mobiliteit. In 1948 was dat de automobiel. Inmiddels is Innovam het klaslokaal van de hele sector: van truck tot fiets. En alles ertussenin.

26 oktober 2023

Wat in 1948 begon als Vakopleiding Automobiel en Motorrijwielbedrijf (VAM), geïnitieerd door BOVAG-bestuurder Van Twist, heeft zich anno 2023 ontwikkeld tot Innovam, een moderne opleider voor de gehele mobiliteitssector. Van trucks tot fietsen, onderhoud, reparatie en schadeherstel en alles wat daar tussenin zit.

Innovam-directeur Leo Fransen is absoluut trots op het 75-jarig jubileum van het opleidingsinstituut, maar richt zijn blik vooral graag op de toekomst en de uitdagingen van nu. “Als één ding onveranderd centraal staat door al die jaren heen, dan is het vakmanschap. Eigenlijk is vakmanschap alleen maar belangrijker geworden, zeker ook in deze tijd”, aldus Fransen.

“Er komen veel ontwikkelingen op de branche af: van elektrificatie tot ADAS en nieuwe mobiliteitsvormen. Wij focussen ons op al die terreinen. De techniek in voertuigen wordt alleen maar gecompliceerder. Denk aan de opkomst van allerlei elektronische systemen of waterstof. Als opleider moeten wij ervoor zorgdragen dat technici de juiste kennis en ervaring hebben om op een veilige manier met al die nieuwe technieken te kunnen omgaan.”

Aanvulling

De digitalisering heeft behalve op de techniek, ook veel invloed op de verschillende trainings- en onderwijsmethoden die Innovam inzet. “Digitalisering heeft voor veel verandering en vooruitgang in het onderwijs gezorgd. Wij werken met allerlei technieken, van 3D tot animaties of video’s die je bijvoorbeeld via je laptop of een app via je mobiele telefoon kunt bekijken. Het is een waardevolle aanvulling op de trainingen. Online oefenen is vooral ook veiliger, maar zeker geen vervanging van leren in de praktijk. Als je goed en verantwoord wil leren hoe je een elektrische auto spanningsvrij kunt maken, moet je dat ook in de praktijk uitproberen om te ervaren hoe het echt gaat en om te weten wat de gevolgen zijn als het misgaat.”

Aantrekkelijke werkgever

Iets dat de branche aanhoudend in z’n greep heeft en zeker ook de aandacht van Innovam heeft, is het nijpende gebrek aan goed gekwalificeerde vakmensen.

“Juist nu is goed werkgeverschap essentieel en daar horen opleidingstrajecten zeker ook bij. Om nieuwe mensen te interesseren voor de branche moet je hen ook een aantrekkelijk en gedegen toekomstperspectief kunnen bieden. Daar moet je als bedrijf serieus tijd en aandacht voor uittrekken. De rol van de leermeester is daarin essentieel. Een BBL-er brengt 80 procent van zijn tijd door in het bedrijf en 20 procent in de schoolbanken. De begeleiding van een goede leermeester kan echt het verschil maken”, aldus Fransen, die denkt dat niet zozeer de instroom van nieuwe mensen, maar vooral de uitstroom van jongeren een probleem is. “Een flink percentage van de jongeren valt uit na het eerste jaar en verlaat vaak teleurgesteld en gefrustreerd de branche.”

“De branche moet een realistisch en aantrekkelijk beeld van het werk schetsen. Een automonteur van nu bedrijft topsport”, vindt Fransen. “Net als een topsporter moet je als monteur binnen een beperkte tijd op een zo efficiënt mogelijke manier een absolute topprestatie leveren.”

Cruciale rol

“De branche mag best wat trotser zijn op Innovam. Het is binnen Europa uniek dat alle opleidingen binnen de branche op één centrale plek zijn ondergebracht”, aldus BOVAG-voorzitter Han ten Broeke. 

“Vakmanschap is van groot belang en blijft dat zeker in de toekomst. Innovam speelt een cruciale rol in het goed op peil houden van de kennis. Monteurs moeten klaar zijn voor alle nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen en moeten straks ook moeiteloos de auto’s van nieuwe toetreders uit Azië kunnen repareren.” 

Daarnaast refereert Ten Broeke aan de werk-leertrajecten waarin overheid en bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken, zoals bijvoorbeeld gebeurt via de Tweewieleracademie. “De fietsenbranche is een interessante markt waar veel gebeurt. Daar draaien pilots tussen fietsbedrijven en regionale UWV’s die zorgen voor instroom van monteurs die basisreparaties aan de fiets leren, zodat ervaren monteurs de kans hebben meer kennis te vergaren over e-bikes. Zulke vruchtbare samenwerkingen moeten meer worden opgezocht.” 

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht

Al 75 jaar het klaslokaal van mobiliteit

Voor alles wat rijdt, hebben we professionals opgeleid. Inmiddels is Innovam het klaslokaal van de hele sector: van truck tot fiets. En alles ertussenin.

Bevlogen en betrokken vakmensen

Bij Innovam werken circa 275 bevlogen en betrokken medewerkers. Innovam wordt geleid door een krachtig bestuur van betrokken vakmensen.