Mbo 3-opleiding Eerste Autoschadetechnicus stopt

Andere, snelle routes mogelijk bij Innovam Schadeherstel

De mbo3-opleiding Eerste Autoschadetechnicus bij ROC Midden Nederland is gestopt. Dit komt door een vernieuwing in de opleidingsinhoud, waarbij niveau 2, 3 en 4 nu gecombineerd zijn met carrosserieherstel en diagnosesystemen.

15 september 2023

Vanaf heden is het niet langer mogelijk om een opleiding tot Eerste Autoschadetechnicus op niveau 3 bij het ROC Midden Nederland te starten. Toch vormen de werkzaamheden van een autoschadetechnicus op niveau 3 een belangrijk onderdeel van de Branchenorm. Er nu zijn twee andere manieren voor technici om aan de basis Branchenorm te voldoen.

Waarom is de mbo3-opleiding gestopt?

Sinds 1 augustus is het crebo (de inhoud van opleidingen) voor Autoschadehersteltechnicus vernieuwd. Er zijn nu uitstroommogelijkheden op niveau 2, 3 en 4. Het vernieuwende hieraan is dat zowel carrosserieherstel als diagnose aan- en herstel van voertuigsystemen hierin zijn gecombineerd. Als gevolg hiervan bestaat de opleiding voor Eerste Autoschadetechnicus niveau 3 niet meer.

Gevolgen voor Schadeherstelbedrijven

Het stoppen van de MBO-opleidingen heeft direct gevolgen voor schadeherstelbedrijven in Nederland. In de branchenorm is vastgesteld welke kennis minimaal aanwezig dient te zijn bij schadeherstelbedrijven. Voor complexer en veiligheidskritisch schadeherstel geldt daarnaast ook dat schadeherstelbedrijven aan de zogeheten Plusnorm moeten voldoen. Het werk van een Eerste autoschadetechnicus op niveau 3 is essentieel om aan de normen te voldoen. Door het vervallen van de MBO opleiding Eerste Autoschadetechnicus vervalt een van de mogelijkheden om aan de vereiste kwalificaties te komen.

Nieuwe opleiding voor studenten om te voldoen aan de branchenorm

Om aan de branchenorm te voldoen is het mogelijk om als schadehersteller niveau 2 via het ROC om bij te scholen naar niveau 3. Het nadeel dat dan ondervonden wordt, is dat het vak carrosserieherstel wederom is inbegrepen. Tijdens de opleiding wordt er daarnaast ook examen gedaan in additionele vakken als Nederlands, Rekenen en Burgerschap.

Modulair trainen

Om deze studenten goed te faciliteren biedt Innovam Schadeherstel een modulair trainingsprogramma aan. Deze AST-modules gaan over complexe voertuigsystemen. Deelnemers leren onder andere herstel van rijhulp-, veiligheids- en voertuigsystemen, e-voertuigen en complexe elektronica, naast het stellen van diagnose aan voertuigsystemen. Doordat het trainingsprogramma modulair is, kunnen deze modules in korte tijd doorlopen worden. Hierdoor wordt voorkomen dat studenten vakken opnieuw dienen te behalen en de scholingsduur wordt aanzienlijk verkort.

Al veel kennis en ervaring? Overweeg dan EVC

Technici die alle kennis en ervaring al hebben kunnen middels een EVC-traject getoetst worden op de aangeleerde competenties, kennis en vaardigheden. Met een positieve beoordeling voldoen zij ook aan de branchenormering die bij dit vak hoort.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht

Innovam Assen

Hier kunnen studenten gebruik maken van moderne apparatuur en de nieuwste technieken.

Praktijktraining voor BBL'ers

Met praktijktraining kunnen studenten al vanaf het begin van hun opleiding praktijkervaring opdoen.