Schadeherstelopleiders VOC en Innovam bundelen krachten

"We zijn ervan overtuigd dat we met deze krachtenbundeling het beste doen voor de sector"

Trainingslocatie van Innovam Schadehertel op de Newtonbaan in Nieuwegein. Dit is op loopafstand van de hoofdlocatie. Vanaf 1 februari gaan VOC en Innovam hier samen verder. 

2 februari 2022

Schadeherstelopleiders VOC en Innovam gaan sinds 1 februari samen verder. De bestaande schadeopleidingen worden gebundeld en vervolgens kan met vereende krachten het hoofd geboden worden aan de ingrijpende ontwikkelingen in de schadeherstelbranche. Hierdoor weten ondernemers en medewerkers in deze sector zich verzekerd van een breed, actueel, betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig opleidingsaanbod.

Met de toename van zeer complexe schades, als gevolg van de opkomst van ADAS, elektrificatie, nieuwe materialen en verbindingen, is goed opleiden voor de schadesector belangrijker dan ooit. Vakmanschap krijgt een nieuwe dimensie en scholing van schadeherstellers heeft als gevolg daarvan een forse impuls nodig. De in ontwikkeling zijnde nieuwe, gezamenlijke schadenormen van FOCWA en BOVAG zijn hier een duidelijk voorbeeld van.

Uitdaging

VOC en Innovam zijn van mening dat deze uitdaging het beste met vereende krachten aangegaan kan worden. Daarom is de afgelopen maanden het plan uitgewerkt om samen verder te gaan. Op 1 februari 2022 werden de opleidingsinstituten samengevoegd. Door het bundelen van de krachten kan er nu langs de lijnen van deze technologische ontwikkelingen een sterk aanbod worden ontwikkeld waarmee zowel het universele kanaal als het dealerkanaal worden bediend door de schadeopleiders, waarbij aanverwante sectoren zoals caravan, camper en ruitherstel natuurlijk niet worden vergeten.

Complexer

Leo Fransen, algemeen directeur Innovam: "Directie en toezichthouders van VOC verdienen veel waardering voor het werk dat ze voor VOC en daarmee voor de schadebranche hebben verricht. Ze hebben de opleidingen en trainingen van VOC naar een hoger niveau getild. Tegelijkertijd stelden de besturen van zowel Innovam als VOC vast, dat om echt impact te kunnen realiseren voor ondernemers en medewerkers in de schadeherstelsector, een krachtenbundeling noodzakelijk was. Daardoor zijn we nog beter in staat om naast de basisopleidingen ook een aanbod te ontwikkelen dat schadetechnici -gebruik makend van “state of the art” leermiddelen en moderne -ook digitale- trainingsconcepten in staat stelt op een goede en betaalbare up-to-date te raken en te blijven. " Fransen vervolgt: “Het inspelen op de toenemende complexiteit gebeurt niet alleen in de autoschadeherstelsector. Innovam en VOC zullen ook een relevant portfolio ontwikkelen voor autoruitherstel- en caravan- en camperopleidingen.”

Elise Gerritsen, directeur VOC: "We zijn ervan overtuigd dat we met deze krachtenbundeling het beste doen voor de sector. Uitdagingen genoeg, in deze tijd waarin technische innovaties elkaar in rap tempo opvolgen en niet alleen de schade, maar vooral ook het schadeherstel steeds complexer wordt. En dat vraagt iets van de vakmannen en -vrouwen die hier dagelijks aan werken. Door de integratie kunnen wij hen nu nog beter servicen en klaarstomen voor de toekomst. Verder spreken we ook onze dank uit naar de medewerkers van zowel VOC als Innovam. Zij weten in uitdagende omstandigheden high end opleidingen te ontwikkelen en aan te bieden. Samen kunnen zij nog meer slagkracht toevoegen in de markt."

Steun

Het samengaan van VOC en Innovam wordt van harte gesteund door FOCWA, BOVAG en CarrosserieNL.

Peter Brussel, voorzitter FOCWA: “Al langer zijn wij overtuigd van nut en noodzaak om de schadeopleidingen onder één dak te brengen om zo tot de noodzakelijke schaalvergroting te komen waardoor de opleiders door forse investeringen betere en kwalitatievere opleidingen tegen een betaalbare prijs kunnen aanbieden die inspelen op die toenemende complexiteit van het wagenpark. Door deze bundeling kunnen al onze leden rekenen op een breder pakket van opleidingen waaronder ook voor complexe schades. Wij steunen deze fusie van harte en bedanken VOC en Innovam voor deze verstandige en moedige stap”.

Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: “De ontwikkelingen in autobranche gaan erg hard en wij zien in rap tempo ook de schadebranche veranderen. Dealerbedrijven, universele autobedrijven en schadebedrijven bundelen steeds vaker de krachten en vormen samen een sterke keten. Daarvoor is ook een bundeling van opleiding en examinering nodig. Vandaar dat wij deze bundeling van schadeopleidingen, onder één dak met andere technische trainingen en opleiding van Innovam van harte ondersteunen”.

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht

Innovam Assen

Hier kunnen studenten gebruik maken van moderne apparatuur en de nieuwste technieken.

Praktijktraining voor BBL'ers

Met praktijktraining kunnen studenten al vanaf het begin van hun opleiding praktijkervaring opdoen.