Subsidieregeling Praktijkleren
De Subsidie Praktijkleren van het ministerie van OC&W is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren meer praktijkleerplaatsen aan te bieden. De regeling is dus bedoeld voor leerbedrijven. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 2.700 euro per BBL-leerling per jaar. 

Vanaf 2 juni 2018 kun je subsidie aanvragen voor schooljaar 2017-2018. Hiervoor moet je bedrijf wel aan een paar voorwaarden voldoen. Zo moet je bedrijf erkend zijn als leerbedrijf en moet je beschikken over een getekende beroepspraktijkovereenkomst (BPVO). Verder moet uit de administratie blijken wanneer de leerling aanwezig is geweest en moet je aantonen dat hij daadwerkelijk begeleid is.
 
Innovam helpt
Wij helpen je graag bij de aanvraag van de Subsidie Praktijkleren. Dit doen we door te zorgen dat je de juiste documenten hebt en aan die gestelde criteria voldoen. We dienen de aanvraag ook voor je in. Het aanvragen van de subsidie bestaat uit de volgende stappen:
 
1. Checklist documenten en voorwaarden 
  • We bespreken telefonisch of je in aanmerking komt voor de subsidie.
  • Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je van ons een checklist en de opdrachtbevestiging.


2. Dossier

  • Je verzamelt de juiste documenten
  • We informeren je over de vervolgstappen. 

3. Indienen aanvraag Subsidie Praktijkleren
We dienen de aanvraag voor je in.
 
Kosten
Voor 1 leerling €195
Voor iedere extra leerling €50*
 
*Op voorwaarde dat er een centrale personeelsadministratie wordt gevoerd
 
Wil je ook tijd en geld besparen? Neem contact op om direct te beginnen.