Waterstof Utrecht | LIFE NEW HYTS

Ontwikkeling en uitvoering van trainingen voor chauffeurs en monteurs van waterstofvoertuigen

Om ervoor te zorgen dat monteurs en chauffeurs voldoende kennis hebben van waterstofvoertuigen, wordt er een trainingsprogramma opgezet in de provincie Utrecht. Deze trainingen zijn onderdeel van het LIFE NEW HYTS-project. Innovam, Aeres-Tech en Hystream bundelen hun krachten! Lees erover op deze pagina.

Waterstof-trainingen voor monteurs en chauffeurs

Innovam, Aeres-Tech en Hystream zijn door de Provincie Utrecht samengebracht voor de ontwikkeling en uitvoering van trainingen op het gebied van waterstof. En daar zijn we inmiddels druk mee bezig. In het najaar van 2023 starten we de eerste trainingen voor chauffeurs en monteurs van waterstofvoertuigen. Deze trainingen zijn onderdeel van het LIFE NEW HYTS-project. Met deze trainingen hopen we bij te dragen aan de groei en acceptatie van waterstoftechnologie in de provincie Utrecht en daarbuiten.

Tijdens de trainingen leren deelnemers alles over het werken aan en besturen van voertuigen die worden aangedreven door waterstof, zoals voertuigen met een brandstofcel en Dual Fuel-voertuigen. En ze leren welke specifieke eisen en gevaren er zijn rondom waterstof aangedreven voertuigen.

Enkele leerdoelen zijn:

  • Begrijpen wat waterstof is, hoe het wordt geproduceerd en toegepast.
  • Kennis hebben van de gevaren die gepaard gaan met werken met waterstof en bekend zijn met relevante veiligheidsprocedures.
  • Inzicht hebben in de werking van het H2-systeem in een FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) en in staat zijn de verschillende componenten te herkennen.
  • Begrijpen hoe de H2-ICE (Internal Combustion Engine) en Dual Fuel-motor werken en in staat zijn de bijbehorende componenten te herkennen.
  • Veilig kunnen tanken van het voertuig.
  • In staat zijn om zuinig te rijden met het voertuig.
  • Veilig onderhoud kunnen uitvoeren aan waterstofvoertuigen.
  • In staat zijn een waterstofvoertuig te tanken, bekend zijn met de werking van een H2-tankstation en het tankproces.
  • Eenvoudige storingen, zoals een lege H2-tank in het H2-systeem, kunnen verhelpen.

Over het LIFE NEW HYTS-project

LIFE NEW HYTS is een uniek project waarin lokale ondernemers, kennisinstellingen en overheden samenwerken om de transitie naar een klimaatneutrale transportsector te realiseren. Het project richt zich specifiek op de productie, distributie en toepassing van groene waterstof in het wegvervoer. Het doel is om de introductie van groene waterstofvoertuigen, vooral zware bedrijfsvoertuigen, snel mogelijk te maken door het creëren van de benodigde voorwaarden.

Training Waterstof rijden voor chauffeurs

Leer over het besturen van voertuigen aangedreven door waterstof (brandstofcel en Dual Fuel). Je neemt ook kennis van welke specifieke eisen en gevaren er zijn rondom waterstof aangedreven voertuigen.

Training Werken aan Waterstof voor Technici

Leer over veilig werken aan voertuigen aangedreven door waterstof (brandstofcel en Dual Fuel). Je neemt ook kennis van welke specifieke eisen en gevaren er zijn rondom waterstof aangedreven voertuigen.

Meer informatie

Ben je nieuwsgierig en wil je inschrijven voor deze trainingen of meer weten onze deelname aan het LIFE NEW HYTS-project? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. 

Voor- en achternaam