Alles over f-gassen

Wat zijn f-gassen en welke verplichtingen heb je als mobiele airco monteur

Op het terugwinnen van koudemiddelen is de f-gassen wetgeving van toepassing. Op deze pagina leggen we je uit wat f-gassen zijn. Ook vertellen we je wat je verplichtingen zijn als monteur aan mobiele airco's. We vertellen je hoe je aan de verplichtingen voldoet. Wij helpen je hier graag bij.

Waarvoor worden f-gassen in voertuigen gebruikt?

F-gassen zitten in voertuigen als onderdeel van de koelkringloop, die voor verkoeling zorgt. F-gassen zijn het koudemiddel dat bij lage temperaturen verdampt. Deze damp wordt onder hoge druk gebracht, waardoor de temperatuur weer stijgt. Een condensor zorgt vervolgens voor afkoeling, waarna het proces weer opnieuw begint.

Welke f-gassen worden het meest gebruikt in voertuigen?

De meest voorkomende f-gassen die in voertuigen worden gebruikt, zijn R134a en R1234yf. Deze gassen zijn ontworpen om efficiënt te koelen en hebben specifieke eigenschappen die geschikt zijn voor gebruik in voertuigtoepassingen.

Wat zijn de wettelijke regels?

F-gassen bevatten fluor (F) dat er schadelijk is als het in de atmosfeer terechtkomt. Daarom is werken met f-gassen in wetgeving geregeld. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert bij bedrijven of zij hun certificering op orde hebben. Zo niet, dan volgt een boete. Bij het bestellen van koudemiddel vragen leveranciers om je certificaat. Als je niet gecertificeerd bent, krijg je geen koudemiddel meer geleverd.

Het is dus belangrijk om altijd het juiste certificaat te hebben om zowel aan de regels te voldoen als koudemiddel te kunnen blijven gebruiken.

Wie heeft een f-gassen-certificaat nodig?

Iedereen die werkt aan koelinstallaties met stoffen die de aarde opwarmen en waarbij koudemiddel wordt verwijderd, moet een diploma of certificaat hebben voor deze werkzaamheden. Dit geldt ook voor monteurs die aan airco's in auto's werken. Bedrijfscertificaten zijn in onze branche niet nodig, behalve voor vaste installaties.

Wat is de geldigheid van het f-gassen certificaat?

Het certificaat ‘F-gassen voor personen: mobiele airco’ wordt uitgereikt als je slaagt voor het f-gassen examen mobiele airco. Dit certificaat is onbeperkt geldig. Werk je (ook) aan transportkoeling dan is het certificaat 'F-gassen voor personen: categorie 1' verplicht.

Verder zijn geldige f-gassen diploma's:

  • Diploma terugwinnen mobiele airco, uitgegeven ná 1 januari 2010
  • Diploma f-gassen categorie 1.

Oude diploma’s STEK Auto-airco monteur of CFK monteur zijn niet meer geldig.

Uit welke onderdelen bestaat het f-gassen examen?

Onderdeel 1 - Theorie en wettelijke voorschriften:

  • Basiskennis van klimaatregelingsapparatuur in voertuigen en mobiele apparaten.
  • Basiskennis van f-gassen, hun milieu-impact, en gerelateerde wetgeving.
  • Kennis van relevante wetten en voorschriften, zoals de f-gassenverordening, richtlijn 2006/40/EG, Wegenverkeerswet, EG-verordening ozonafbrekende stoffen, Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen, en Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen.
  • Kennis van de gebruikelijke procedures voor het terugwinnen van f-gassen.

Onderdeel 2 - Praktijk:

  • Hanteren van een f-gassencilinder.
  • Aansluiten en loskoppelen van een terugwinningsapparaat op toegangspunten van klimaatregelingsapparatuur in voertuigen met minimale f-gasemissies.
  • Bedienen van een terugwinningsapparaat.

 

Hoe leer ik voor het f-gassen examen?

Maak je klaar voor het f-gassen examen met onze training: F-gassen mobiele airco. Je doet dan vooraf eerst een online training en daarna kom je een hele dag naar Innovam voor het praktijkdeel. Aan het eind van de middag doe je direct examen. Wij reserveren dit examen voor jou.

Belangrijk om te weten is dat deze training behoorlijk intensief kan zijn, vooral als je niet veel systeemkennis hebt. Als dat het geval is, is het slim om eerst de Service Aircosystemen training te volgen. Zo vergroot je jouw kans op succes bij het examen.

F-gassen mobiele airco inclusief certificaat

Heb je het f-gassen certificaat nodig? Deze training is de perfecte voorbereiding. Aansluitend aan deze korte en praktische training leg je meteen het examen f-gassen mobiele airco af.