Alles over F-gassen

Wat zijn F-gassen en welke verplichtingen heb je als mobiele airco monteur

Op het terugwinnen van koudemiddelen is de F-gassen wetgeving van toepassing. Op deze pagina leggen we je uit wat F-gassen zijn. ook vertellen we je wat je verplichtingen zijn als monteur aan mobiele airco's. We vertellen je hoe je aan de verplichtingen voldoet én hoe je voor goed airco-onderhoud zorgt. Wij helpen je hier graag bij.

Waarvoor worden F-gassen in voertuigen gebruikt?

F-gassen zitten in voertuigen als onderdeel van de koelkringloop, die voor verkoeling zorgt. F-gassen zijn het koudemiddel dat bij lage temperaturen verdampt. Deze damp wordt onder hoge druk gebracht, waardoor de temperatuur weer stijgt. Een condensor zorgt vervolgens voor afkoeling, waarna het proces weer opnieuw begint.

F-gassen bevatten fluor (F) dat er schadelijk is als het in de atmosfeer terechtkomt. Daarom is werken met F-gassen in wetgeving geregeld. Er is trouwens een alternatief in opkomst, namelijk koelen met CO2. Daar zit geen fluor in en dit komt bijvoorbeeld voor in de nieuwe Audi A8.

Wie heeft een F-gassen-certificaat nodig?

Iedereen die werkt aan koelinstallaties waarin zich gefluoreerde of ozonlaag afbrekende stoffen bevinden, waarbij koudemiddel uit de installatie gehaald wordt, moet in het bezit zijn van een diploma of certificaat dat bij die werkzaamheden hoort. Dit geldt dus ook voor alle monteurs die aan airco’s in auto’s werken.

Bedrijfscertificaten zijn in onze branche niet nodig, dat is alleen verplicht als er gewerkt wordt aan stationaire installaties.

Voldoe je niet aan deze verplichting?
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert bij bedrijven of zij hun certificering op orde hebben. Zo niet, dan volgt een boete.

Leveranciers van koudemiddel vragen naar het certificaat bij het bestellen van koudemiddel. Als de certificering niet in orde is wordt dan geen koudemiddel meer geleverd.

Wat is de geldigheid van het certificaat F-gassen?

Het certificaat ‘F-gassen voor personen: mobiele airco’ wordt uitgereikt als je slaagt voor het F-gassen examen mobiele airco. Dit certificaat is onbeperkt geldig.
Werk je (ook) aan transportkoeling dan is het certificaat 'F-gassen voor personen: categorie 1' verplicht.

Verder zijn geldige F-gassen diploma's:

  • Diploma terugwinnen mobiele airco, uitgegeven ná 1 januari 2010
  • Diploma F-gassen categorie 1.

Oude diploma’s STEK Auto-airco monteur of CFK monteur zijn niet meer geldig.

Hoe leer ik voor het F-gassen examen?

Het F-gassen examen kun je doen je bij IBKI. Het examen bestaat uit 2 onderdelen: theorie en praktijk. Je bereid je voor op het examen met onze training Terugwinnen koudemiddelen. Je doet dan vooraf eerst een online training en daarna kom je naar Innovam om het praktijkdeel te trainen. Aan het eind van de middag doe je direct examen. Wij reserveren dit examen voor jou.

Tip: Zonder systeemkennis is de training Terugwinnen koudemiddelen te intensief en te kort om succesvol aan het examen deel te kunnen nemen. Heb je geen systeemkennis, volg dan eerst de training Aircosystemen.

Hoe garandeer ik kwalitatieve airco-service?

In de praktische vervolgtraining Diagnose Aircosystemen werk je met doelgerichte diagnosemethodieken om storingen te voorkomen. Dit doe je met hulp van koudemiddel-analyses en het geavanceerd testen van het klimaatregelsysteem en zijn elektronische sturing.