Mijn leerling is nogal op zichzelf

Bekijk de sterke punten van jouw leerling

Zelfbewuste

MIJN LEERLING IS NOGAL OP ZICHZELF

Jouw leerling denkt door bij zichzelf te rade te gaan. Hij heeft een goed inschattingsvermogen en is graag een beetje op de achtergrond.
Hij kan reflecteren en op basis daarvan de juiste beslissingen nemen. Je leerling heeft zelfkennis. Hij weet wat hij wil, wat hij wel of niet kan en hoe hij beter kan worden. Jouw leerling denkt in zichzelf. Hij denkt minder makkelijk als er geluiden zijn of als er om hem heen wordt gepraat.

Herken je aan:

 • is vastberaden
 • is doelgericht
 • heeft zelfkennis
 • neemt verantwoordelijkheid
 • is een dagdromer en wat filosofisch ingesteld
 • kan zijn eigen gevoel en stemming goed onder controle houden
 • stelt hoge eisen aan zichzelf

Sterke punten gebruiken:

 • Spreek je leerling aan op zijn zelfkennis en laat hem zelf zijn manier van leren kiezen.
 • Geef hem letterlijk eigen ruimte en zit hem niet te dicht op de huid.

RPT inzetten omdat:

 • In de RPT-trainingen is ruimte om opdrachten zelf te maken met controlevragen tussendoor. Dit geeft ruimte voor zelfcontrole en reflectie.
 • Er is ruimte om in eigen tempo te werken. 


> Bekijk de andere leerstijlen
> Kies eenvoudig de juiste RPT-dagen voor je leerling