Mijn leerling gebruikt veel woorden om iets te zeggen

Bekijk de sterke punten van jouw leerling

Taalkundige

MIJN LEERLING GEBRUIKT VEEL WOORDEN OM IETS TE ZEGGEN

Jouw leerling denkt in woorden en begrippen. Hij kan gemakkelijk taal gebruiken om zich uit te drukken, en om anderen te begrijpen en te overtuigen. Hij kan goed iets begrijpen wat alleen in woorden wordt overgebracht.

Herken je aan:

  • houdt van lezen en schrijven
  • praat veel en kan goed beeldend vertellen
  • kan goed luisteren
  • houdt van grapjes

Sterke punten gebruiken:

  • Laat je leerling aantekeningen maken als hij uitleg krijgt.
  • Stel na je uitleg drie quizvragen en laat hem het antwoord opschrijven. Bespreek de antwoorden en geef een compliment.

RPT inzetten omdat:

  • De werkopdrachten hebben een vaste structuur en zijn realistisch.
  • In het zelfstudiemateriaal is de nieuwe kennis in woord en beeld uitgewerkt.


> Bekijk de andere leerstijlen
> Kies eenvoudig de juiste RPT-dagen voor je leerling