Mijn leerling is eigenlijk liever buiten

Bekijk de sterke punten van jouw leerling

Buitenmens

MIJN LEERLING IS EIGENLIJK LIEVER BUITEN

Jouw leerling is het liefste buiten. Hij denkt in samenhangen en is vooral gericht op natuur en milieu. Je leerling is goed in patronen herkennen in natuurlijke omgevingen. Hij kan deze begrijpen en ermee werken. Doordat hij nauwkeurig observeert, kan hij natuurlijke én door mensen gemaakte objecten vaak goed classificeren.

Herken je aan:

  • heeft een ontdekkende observerende grondhouding
  • is sterk betrokken bij alles wat leeft en groeit
  • houdt van vergelijken
  • is goed in zaken onthullen en de betekenis verklaren
  • is sterk gericht op buiten (de natuur).

Sterke punten gebruiken:

  • Koppel je leerling aan een collega en geef hem de ruimte om te observeren en te vergelijken.
  • Geef hem klussen die hij buiten kan doen, bijvoorbeeld zonder brug of in de servicedienst.

RPT inzetten omdat:

  • In de RPT-training doen de trainers opdrachten voor, waardoor er ruimte is voor observeren en nadoen. Trainers geven kort de nodige uitleg.
  • In RPT-trainingen is minder tijdsdruk dan in de werkplaats.


> Bekijk de andere leerstijlen
> Kies eenvoudig de juiste RPT-dagen voor je leerling