Veiligheid

Volgens de normen voor de schadeherstelbranche

Medewerkers moeten veilig werken en geen letsel oplopen. Ook de overheid vindt dit belangrijk. Daarom moet je voor de wet aan een aantal verplichtingen voldoen. Op deze pagina staat hoe je aan een aantal van die regels kunt voldoen en welke certificeringen je medewerkers moeten hebben.

RI&E Schadeherstel

Een bedrijf moet een gezonde werkplek bieden. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is daarom verplicht gesteld en zorgt een veilige werkomgeving. RI&E verkleint de kans op ongelukken en tegelijkertijd de aansprakelijkheid bij letselschade.

BHV

Je wilt ongelukken natuurlijk voorkomen. Als er toch wat gebeurt moet er snel en veilig gehandeld worden. Een taak voor de BHV'ers. Uit de RI&E blijkt hoeveel BHV'ers er moeten zijn. Bij ons leren BHV'ers specifiek omgaan met de gevaren in het schadebedrijf. 

Preventiemedewerker

In de Arbowet staat dat ieder bedrijf een preventiemedewerker moet hebben. Hij/zij regelt alle preventieve taken i.r.t. arbozaken. Bij Innovam leer je hoe je dit effectief organiseert in je bedrijf. Op weg naar minder ongelukken en lager ziekteverzuim.

Veilig herstel van e-voertuigen

Werken jullie aan evoertuigen, dan moet je werken volgens de NEN 9140-norm. Medewerkers moeten worden opgeleid om veilig te kunnen werken. Met onze trainingen werk je volgens de veiligheidsmaatregelen.