Zorgeloos ondernemen met een goede RI&E

RI&E wordt in het autobedrijf vaak gezien als een verplicht nummer. Niets is minder waar! RI&E is de basis voor een veilige en prettige werkomgeving voor de ondernemer en zijn personeel. Daarnaast zal ook de klant er baat bij hebben op het moment dat de RI&E goed voor elkaar is. Maar het heeft voor de ondernemer in de praktijk nog meer voordelen en wie kan u dat beter uitleggen dan een collega-ondernemer.

De RI&E is een verplichting?!

De risico-inventarisatie en evaluatie wordt vaak gezien als een verplichting. Als ondernemer met personeel ben je verplicht om een actuele RI&E te hebben. Doel van de RI&E is zorgen dat er actief wordt nagedacht over het welzijn en de veiligheid van personeel binnen de mobiliteitsbranche. 

Maar wat is dan precies actueel? Veel bedrijven hebben in het verleden een start gemaakt met het opstellen van een RI&E, maar door de waan van alle beland deze in een la en gebeurt er vaak niets meer mee. De termijn waarop een RI&E vernieuwd moet worden is vastgesteld op 3 jaar. Lastig in deze is dat deze 3 jaar geen harde wettelijke eis is. Branche breed is de afspraak gemaakt dat 3 jaar een redelijke termijn is. 

Maar let op! Wijzigingen in het bedrijf kunnen er voor zorgen dat de RI&E vroegtijdig moet worden herzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verhuizing, verbouwing of een structurele wijziging in de organisatiestructuur binnen het bedrijf. 

Wat levert de RI&E mij als autobedrijf op?

Omdat de RI&E verplicht is ervaren ondernemers het vaak als een last en hebben ze weinig inzicht in wat een goed arbo-beleid en daarmee een actuele RI&E voor de ondernemer oplevert. De RI&E bevat niet alleen een inventarisatie van de fysieke risico's in het bedrijf. Een groot deel gaat ook over het personeelsbeleid en bewustwording van personeel. Daarnaast is de RI&E er niet alleen om werknemers te beschermen. Omdat er in de RI&E ook aandacht besteed wordt aan de afspraken die met personeel gemaakt worden biedt het de ondernemer ook houvast op het moment dat er bijvoorbeeld een conflict is met een werknemer. 

Het belang van de RIE voor de ondernemer

Wie kan er nu beter uitleggen wat het belang en vooral het resultaat van een actuele RI&E is dan een collega ondernemer? Adrie Valentijn was de eerste ondernemer waarbij wij de RI&E hebben opgesteld waar geen aandachtspunten hoefde te worden opgenomen in het plan van aanpak. Alles was prima in orde. Wat dit voor Adrie betekent en waarom het voor hem zo belangrijk is legt hij graag zelf uit: