RI&E en duurzame inzetbaarheid

De RI&E is hét uitgangspunt voor een veilige en gezonde werkomgeving

De RI&E is een verplichting vanuit de overheid, maar het is het uitgangspunt voor zoveel meer binnen het autobedrijf. Naast een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers zorgt het voor minder verzuim in de organisatie en een beter resultaat voor de ondernemer.

“Een werknemer in een bandencentrum raakt met zijn vinger bekneld in een machine. Hij werkt al 40 jaar bij het bedrijf en tot nu toe altijd zonder ongelukken. De man raakt een vingertopje kwijt en houdt er blijvend letsel aan over.” - Inspectie SZW 

Ongevallen als hierboven beschreven komen nog regelmatig voor. Het uitvoeren van arbeid op de automatische piloot en daarbij soms het negeren van de veiligheidsmaatregelen kan desastreuze gevolgen hebben. Het SZW begint altijd met de meest belangrijke vraag: ‘Hoe kon dit gebeuren en hoe voorkomen we het in de toekomst?’ 

RI&E 

Een van de manieren om risico’s in je bedrijf in kaart te brengen is het uitvoeren van een RI&E. Elk bedrijf met personeel is verplicht om een actuele RI&E in huis te hebben. Sinds het SZW actief is gaan controleren op de aanwezigheid van een RI&E staat deze bij steeds meer bedrijven op de agenda.

Los van deze verplichting draagt een adequate RI&E ook bij aan goed werkgeverschap. Zo is het belangrijk om een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen. En een veilige werkomgeving heeft dan weer een preventieve werking op het verzuim. Een win-win situatie. 

Een gezonde en veilige werkomgeving 

Tijdens het uitvoeren van de RI&E komen allerlei onderwerpen aan bod. Denk aan het algehele arbobeleid en veiligheid van de werkplaats, maar ook aan lichamelijke belasting en werktijden/werkdruk. Het doel van de RI&E is om de risico’s van arbeid in kaart te brengen en deze aan te pakken zodat factoren als verzuim en bedrijfsongevallen geminimaliseerd kunnen worden. En dat is nodig. 

Volgens brancheonderzoek van de BOVAG en Arbonet was het verzuimpercentage in 2020 4.1%. Een stijging van 0,4% ten opzichte van 2018. Van het gedeelte hiervan dat langer dan 42 dagen verzuim opnam, gaf 63,5% aan een oorsprong in fysieke aandoeningen van het bewegingsapparaat of overige te ervaren. Onderliggende oorzaken van dergelijke fysieke klachten worden inzichtelijk gemaakt door een RI&E met een focus op een gezonde en veilige werkomgeving. 

Winst in efficiëntie en motivatie 

Naast het verminderen van verzuim kan een RI&E ook winst in efficiëntie opleveren. Wanneer een monteur een sleutel nodig heeft maar deze niet makkelijk kan vinden, kost dat tijd en indirect geld. Een georganiseerde werkvloer zorgt ervoor dat de monteur niet hoeft te zoeken en snel bij zijn spullen kan. Daarnaast kan het faciliteren van goede werkomstandigheden de intrinsieke motivatie van werknemers verbeteren, wat op termijn kan leiden tot meer werkgeluk. 

Duurzame inzetbaarheid 

Een ander onderwerp waar de RI&E aan bijdraagt is de duurzame inzetbaarheid. Met duurzame inzetbaarheid bedoelen we de mogelijkheid en bereidheid om, nu en in de toekomst, op een gezonde manier te kunnen blijven werken. Factoren die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid variëren van fysieke belasting en werkdruk tot autonomie en motivatie. Door kritisch te kijken naar de factoren van de RI&E en deze te verbeteren in de praktijk draag je als bijkomend voordeel in veel gevallen ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. 

Uitvoering 

Het is mogelijk om zelf een RI&E op te stellen binnen jouw organisatie. Wel ben je, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, verplicht om een RI&E toetsing te laten doen door een deskundige. Innovam kan je hierbij helpen. Kijk voor meer informatie op https://www.innovam.nl/rie.