In de stoel..... Leo Fransen

In onze serie "In de stoel"spreken wij leidinggevenden in de autobranche over de toekomst en hun samenwerking met Innovam.

Het is vijf voor 2 en ik loop naar de plek waar ik verwacht onze volgende kandidaat voor “In de stoel” te treffen, we hebben om 2 uur het interview gepland staan. Vanaf 2013 heeft deze organisatie het nieuwe werken geïntroduceerd, wat o.a. betekent dat er flexplekken zijn ingericht en niemand een ‘eigen’ kantoor heeft, dus ook onze kandidaat niet. In de reeks “In de stoel” mag dé opleider voor de mobiliteitsbranche natuurlijk niet ontbreken.  

Innovam werd als initiatief van de BOVAG in 1948 opgericht en is al 71 jaar actief voor de mobiliteitsbranche. Bij Innovam werken circa 250 bevlogen en betrokken medewerkers dagelijks aan beter opgeleide professionals in de mobiliteitsbranche. Dit doen zij op verschillende manieren en onder verschillende namen. Onder de naam Innovam  wordt een breed spectrum aan trainingen en opleidingen voor de gehele branche verzorgd. In aanvulling daarop zijn er verschillende labels die zich ieder focussen op specifieke aandachtsgebieden, te weten Webuildretail (sales en marketing), WePowerPeople (HR beleid), Truckwise (opleidingen voor truck en bedrijfswagens) en Tweewieler Academy (opleidingen voor de tweewielerbranche). Theorie- en praktijkexamens worden ontwikkeld en afgenomen door het aan Innovam gelieerde, maar onafhankelijke instituut IBKI.

We gaan in gesprek met Leo Fransen – algemeen directeur – en sinds 1984 werkzaam in de sector. Hij begon als medewerker bij Interleasing (rechtsvoorganger van het huidige Athlon Carlease), startte met een aantal voormalige Interleasing collega’s Leasecontracts Nederland dat na een jaar of tien verkocht werd aan Pon Holdings. Daarna werd Fransen algemeen directeur bij de dealerleasemaatschappij van Amega AA Lease, een functie die hij later combineerde met die van directie voorzitter bij diezelfde dealerholding. In januari 2009 maakte hij de overstap naar Innovam.

Geen koffie maar een koud glas water in het Fast Forward Cafe van Innovam. We overhandigen Leo de stoel en hij neemt direct plaats……na wat draaien in de stoel een glimlach en de opmerking “mooie stoel, alleen gitaar spelen is wat lastig hierin” speelt vervolgens een stukje ‘luchtgitaar’ en vult aan “de armleuningen zitten in de weg”. We lachen er allebei hartelijk om en starten ons gesprek.

Innovam: Waarom Algemeen Directeur van Innovam?”

Leo Fransen: Goede vraag. In de basis heb ik erg veel met het beter maken van mensen, niet als dokter natuurlijk maar als een soort van zendelingen en bekeringswerk. Mensen prikkelen, uitdagen en iets bijbrengen waardoor ze beter functioneren. Iets voor de sector betekenen en het verschil kunnen maken, een bijdrage leveren aan onderscheidend vakmanschap in de breedste zin van het woord. Ach ik ben opgeleid als historicus en geschiedenisleraar, bewijs dat dit doceren diepgeworteld zit.

IN: “Wat was zakelijk je grootste uitdaging de laatste 5 jaar?”

LF: Het verlies van onze wettelijke taken in 2015 ten gevolge van een bezuinigingsmaatregel van Rutte I. Naast een fors omzetverlies betekende dat toch vooral het verlies van een fijnmazig netwerk van adviseurs waarmee we in direct contact stonden met de mensen in de branche en toegang hadden tot voor ons zeer belangrijke informatie. Deze verandering en de commerciële uitdaging die dit met zich meebracht was mede aanleiding voor de organisatieverandering zoals we die in 2017 hebben bedacht en in 2018 hebben ingezet. Deze verandering – kort samengevat: het werken met zelforganiserende, marktgerichte teams met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid – maakt dat we wendbaarder zijn geworden en dichter op onze klanten zitten.

IN:  “Wat was volgens jou de grootste uitdaging voor de mobiliteitsbranche de laatste 5 jaar? En hoe heeft Innovam bedrijven hierbij geholpen?”

LF: De allergrootste verandering is mijn inziens de veranderende consumptie van mobiliteit. De energietransitie, milieuaspecten en de acceptatie door de samenleving van de huidige vorm van mobiliteit. Dit in combinatie met manier waarop de economie zich ontwikkeld maakt dat er een andere vraag naar mobiliteit is ontstaan en daar moet op een andere manier invulling aan worden gegeven. Een business model dat aansluit bij de hedendaagse vraag naar mobiliteit is dan ook de grootste uitdaging. En daar horen ook weer andere mensen met andere talenten en vaardigheden bij.

Leo geeft aan zelf gebruiker te zijn van een elektrische auto en dat het rijden hiermee hem bewuster heeft gemaakt van energieverbruik en autogebruik.  Maar ook van de vrijheid die het bezit van een auto hem geeft. Afstand hiervan doen is niet makkelijk, maar een juiste oplossing gaat hierbij zeker helpen. Hij vervolgt: ik hoorde laatst een Amerikaanse professor beweren: We don’t need driverless cars, we need to drive less. Dat is wel een grote uitdaging.

De ondersteuning van Innovam bij dit soort vraagstukken is pas de laatste 2 jaar goed op gang gekomen waarbij we bedrijven begeleiden en ondersteunen bij deze veranderingen. Niet door in de stoel van de ondernemer te gaan zitten, maar door haar of hem beter klaar te maken en voor te bereiden op veranderingen in de sector. Niet dat wij een glazen bol hebben natuurlijk. We helpen bij het ontwikkelen van scenario’s, maken keuzes inzichtelijk en fungeren als sparring partner.

IN: “Wat is je grootste succes | prestatie in de laatste 5 jaar?”

LF: (Leo denkt diep na). Altijd moeilijk om er één uit te kiezen. Maar vooruit: dat is het in rap tempo – korter dan in eerste instantie gedacht – operationaliseren van de nieuwe organisatiestructuur.  Het werken in zelf-organiserende marktteams die wendbaarder en klantgerichter zijn. Meer redeneren vanuit de behoefte van de klant, minder vanuit regels.

IN:  “In hoeverre voelde je hier jezelf de regisseur van?”

LF: Dit heb ik -uiteraard zou ik haast zeggen- niet allemaal zelf gedaan. Zoiets is altijd teamwork. Maar het basisidee is bij mij ontstaan. Ook het toetsen van dit idee en het vervolgens in gang zetten. Ik zie mijzelf dan ook meer al de scenarioschrijver en niet de regisseur. In zelfsturende teams moeten mensen juist zelf veel meer die regie pakken

IN:  “Wat heeft voor de toekomst jouw grootste aandacht?”

LF: Als we de sector – en onze klanten - op een goede willen blijven ondersteunen, willen we relevant blijven, dan zullen we onze dienstverlening moeten verbreden en verdiepen. Andere vaardigheden moeten aanleren, nieuwe expertisegebieden moeten ontwikkelen en andere vormen van dienstverlening moeten gaan aanbieden. Uiteraard binnen de sector, maar ervaringen buiten de sector kunnen ons hier goed bij helpen. Je moet altijd nieuwsgierig blijven en open staan voor goede ideeën

IN:Welke uitdagingen – naast technologische ontwikkeling – zie jij de komende 5 jaar voor de mobiliteitsbranche?”

LF: Creativiteit moet vergroot worden en doelmatig handelen bevorderd.  Het huidige distributienetwerk zal drastisch moeten veranderen, waarbij een herverdeling van rollen en risico’s zal moeten plaatsvinden  Daarnaast heeft de datarevolutie een grote impact op de eindgebruiker van mobiliteit. Digitalisering zal een enorm effect gaan hebben op producten en diensten en dus het businessmodel van de branche.

IN:  “Waarom moeten bedrijven in de mobiliteitsbranche kiezen voor een samenwerking met Innovam?”

LF: We zijn een stichting en hebben geen aandeelhouders, “aandeelhouderswaarde” is dan ook geen doel in ons handelen. Ondanks dat we commercieel zijn georganiseerd handelen we altijd primair vanuit het belang van de mobiliteitsbranche om deze vooruit te helpen. Daarbij staan de mensen die in de sector werkzaam zijn centraal. Het ‘aankweken’ van veranderbereidheid is daar een belangrijk onderdeel van. Mensen denken lineair, zo overschatten zij de effecten van de exponentiële technologische ontwikkelingen op de korte termijn en onderschatten deze op de lange termijn. We kunnen daarbij helpen. En, zoals al gezegd, we hebben 71 jaar ervaring met de branche en 250 super gemotiveerde medewerkers.

De volgende afspraak van Leo heeft zich gemeld, dus we ronden af. Nog even het fotomoment om dit bevlogen mens met een duidelijke missie samen met zijn stoel vast te leggen.

Innovam Performance Support is het bedrijfsonderdeel van Innovam op het gebied van HR, (After)sales en marketing. Wij zijn er om bedrijven in de mobiliteitsbranche verder te helpen op strategisch en tactisch gebied op alle performance vraagstukken binnen het bedrijf.  “In de stoel” is onderdeel van een campagne over regie, rendement verbeteren en nieuwe successen. Een selecte groep klanten ontvangt een regisseursstoel en een filmposter met daarop onze boodschap. Dat is een mooie gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over regie pakken, uitdagingen en succes.