Vlootschouw

Inzicht in de prestatie en potentie van medewerkers

Een vlootschouw geeft inzichten die bij kunnen dragen aan strategische HR-vraagstukken en het vormen van beleid. Daarnaast helpt het de leidinggevende bij het beter begrijpen en aansturen van ontwikkeling in zijn eigen team.

De naam ‘vlootschouw’ komt uit de gouden eeuw waarin Nederland nog een zeevarende natie was. Admiraals wilden graag weten wat de kracht en potentie van hun vloot was. Dus met welke mensen zij de zeeslag konden winnen en wat er nog ontbreekt.

Inzicht in de prestatie en potentie van medewerkers

De vlootschouw, ook wel performance matrix, helpt organisatie inzicht te krijgen in de prestatie en potentie van medewerkers. De module is niet bedoeld voor het beoordelen van de medewerker, maar een (tactisch) instrument om ontwikkeling van medewerkers binnen de organisatie te faciliteren. De vlootschouw is onderdeel van strategische personeelsplanning en helpt de organisatie inzicht te geven in de kwaliteiten en een goede interventie voor organisatie groei en ontwikkeling. We combineren hiermee de ervaringen uit het verleden, competenties uit het heden en de potentie voor in de toekomst.

De vlootschouw is een instrument dat inzichten geeft en oorspronkelijk gebaseerd op twee belangrijke vragen:

  • Wat is de prestatie van een medewerker
  • Wat is de potentie van een medewerker

Om een nog beter inzicht te krijgen hebben wij deze aangevuld met:

  • Wat is de match van de medewerker (fysiek, mentaal, organisatie en functioneel

Deze laatste vraag heeft sterk aan relevantie toegenomen omdat verzuim, flexibiliteit en eigenaarschap van grote invloed zijn op het organisatiesucces.

Kwalitatief instrument

De vlootschouw (soms personeelsschouw genoemd) is een kwalitatief HR-instrument voor het in kaart brengen van Individu en team….en daarmee de organisatie. Bij het maken van een vlootschouw belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling van het team. Doordat je in de vlootschouw de kennis, talenten en competenties van iedere medewerker in kaart brengt weet je waar de gaten zitten in het arbeidspotentieel en dus welke kennis, talenten en competenties eventueel nog missen per team. Alle medewerkers worden toegevoegd aan de matrix van de vlootschouw. Dit alles geeft een compleet beeld over hoe de aanwezige kennis, talenten en competenties zijn verdeeld over de verschillende afdelingen en organisatieonderdelen. Wanneer organisaties een strategische verandering moeten doorgaan, moeten inkrimpen of het ideale team willen samenstellen, kan de vlootschouw enorme ondersteuning bieden. 

Hoe zet je de vlootschouw succesvol in?

Een goede vlootschouw begint allemaal met een goede strategie. Waar wil je in de toekomst naartoe en welke competenties heb je daarbij nodig? De volgende stap in de vlootschouw is om per medewerker te evalueren of zij over deze competenties beschikken en zo niet of zij de potentie hebben om deze competenties aan te leren. 

Meer weten over Vlootschouw binnen jouw organisatie?