Strategische Personeelsplanning

Objectief onderbouwen met People Analytics

Het opstellen van een strategische personeelsplanning (SPP) wordt steeds belangrijker voor organisaties en staat al jaren in de top 3 van HR. Door o.a. de veranderende markt en digitalisering is het belangrijk om snel te kunnen anticiperen. Je personeel is hierin één van de belangrijkste onderdelen.

Een Strategisch Personeel Plan (SPP) helpt organisaties om op een gestructureerde en doelgerichte manier de juiste persoon op de juiste plek te zetten, nu en in de toekomst. Als je weet welke talenten je in huis hebt en welke je nodig hebt, kun je hier gerichte acties op ondernemen. Met een goed SPP houd je de lange termijn doelen en strategie op je netvlies en zorg je voor de juiste mix aan in- door en uitstroom, met als doel een gezonde en wendbare organisatie. Een bijkomend voordeel is dat het beter inzetten van de juiste mensen leidt tot lagere kosten (bijvoorbeeld ziekteverzuim of minder verloop) en daarmee een hogere omzet / winstpercentage, doordat mensen bezig zijn met de werkzaamheden die ze leuk vinden en goed kunnen.

Stappenplan voor strategische personeelsplanning

Onderstaand stappenplan kan als basis gebruikt kan worden voor een strategische personeelsplanning:

    1. Opstellen van toekomstscenario’s: waar wil het bedrijf over 5 jaar staan, ten aanzien van markt, omzet, doelstellingen, MVO, etc.
    2. Welke key rollen zijn hierin belangrijk? Denk hierbij aan rollen die inhoud geven aan kennis, management, sales, marketing, kwaliteit en ICT. Welke kennis, capaciteiten en competenties zijn hierin van ‘levensbelang’?
    3. Hoe zit de huidige situatie in elkaar? Welke kennis, capaciteiten en competenties heeft jouw organisatie in huis? Wat is het huidige menselijk kapitaal in de organisatie?
    4. De GAP analyse: wat is het gat tussen de gewenste, toekomstige en de huidige situatie en wat heb je nu, over een paar jaar en bij het gewenste scenario nodig?
    5. Vertaal je SPP naar tactische en operationele actieplannen: zoals werving en selectie, opleidingsbehoefte, doorstroom, maar ook een financieel plan. Welke investeringen moeten op personeelsniveau gedaan worden en wat levert het op?

Organisaties veranderen door digitalisering

De toekomst is niet in beton gegoten. We weten inmiddels dat de wereld juist heel snel verandert. Door allerlei technologische ontwikkelingen, zoals Artificial Intelligence en robotisering, verdwijnen er in de toekomst functies en ontstaan er juist ook weer nieuwe functies. Dat vraagt om flexibele en wendbare/agile organisaties. Het stelt andere eisen aan medewerkers, zowel op het gebied van kennis, 21st century skills en een growth mindset.

Voor jou als HR manager is het belangrijk om te ontdekken welke nieuwe skills in jouw organisatie onmisbaar zijn en wie deze skills reeds heeft ontwikkeld. Het is jouw taak om te anticiperen op een dynamische toekomst van de organisatie. Daarnaast zul je ook moeten zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel om de continuïteit van de organisatie te blijven waarborgen. De inzet van Strategisch Personeelsplanning is een mooie eerste stap. Het objectief kunnen onderbouwen van deze keuzes biedt jou de mogelijkheid om als business partner bij te dragen aan de organisatie van de toekomst.

People Analytics als basis voor je strategische personeelsplanning

We kunnen er niet meer omheen. Kunstmatige intelligentie, Big Data en Internet of Things spelen een steeds belangrijkere rol en gaan ons werk zeker beïnvloeden. Deze nieuwe technologieën kunnen een goede ondersteuning bieden aan de besluitvorming, ook binnen HR.

Dit betekent dat ook HR verandert! Organisaties en hun omgeving zijn continu in beweging. Hoe houd je als HR manager zicht op de huidige talenten, en op de in de toekomst benodigde talenten? Strategische Personeelsplanning is belangrijk voor jou als HR verantwoordelijke. Hoe kan moderne technologie, zoals Artificial Intelligence en big data jou hierbij helpen? Binnen je strategische personeelsplanning kun je je voordeel halen met de inzet van deze technologieën, die we kennen als HR, People of Workforce analytics.

Door de inzet van People Analytics kun jij alle stappen van het strategische personeelsplan gaan onderbouwen met harde getallen en onderbouwde inzichten. Je kunt met deze inzichten een goed en onderbouwd advies geven over strategische beslissingen.

Meer informatie over de IVY Works talentmeting?