Risicomanagement in HR

Jouw medewerkers: belangrijkste asset en groot risico

Je bent ervan overtuigd dat jouw mensen het belangrijkste asset zijn voor het succes van jouw organisatie. Zij zijn het menselijk kapitaal en tevens het grootste risico. Zeker als mensen niet op de juiste plek binnen een organisatie zitten.

Je bent je ervan bewust dat ook jouw organisatie klaar moet zijn voor de toekomst. Verandering is de nieuwe constante. Dit betekent dat ook jouw mensen andere vaardigheden nodig hebben om met deze veranderingen om te gaan. Maar welke? Slimme data helpen jou bepalen wat ze nodig hebben en leidt tot succesvolle medewerkers.

Juiste mensen op de juiste plek

Medewerkers die op het juiste moment op de juiste plek zitten dragen het meest bij aan het succes van de organisatie. Zij zitten goed in hun vel en presteren optimaal. Verzuim- en verloopcijfers zijn belangrijke indicatoren als het gaat om de match tussen mens en functie, afdeling of organisatie. Vermoed of vind je dat het beter kan? VIEW stelt jou met Artificial Intelligence en Big Data in staat om oorzaken te identificeren.

afscheid van onderbuikgevoelens en vooroordelen

Bepaal waar de aandacht binnen jouw organisatie naar toe mag gaan en ga nog een stap verder om problemen te voorkomen met jouw menselijke kapitaal. Gebruik voorspellende analytics in jouw strategische meerjarenplan. Personeelsplanning die past bij de doelstellingen van jouw organisatie. Manage instroom, doorstroom, uitstroom en successieplanning objectief en evidence-based met People Analytics. Neem afscheid van onderbuikgevoelens en vooroordelen en daarmee samenhangende onnodige kosten.

Meer informatie over de IVY Works talentmeting?