HR

Innovam Performance Support ondersteunt op alle vlakken als het gaat om personeelsmanagement en HR

Organisaties moeten continu kunnen meebewegen met de veranderende (arbeids-)markt. Ook jouw mensen moeten dan mee veranderen, wat uitdagingen met zich meebrengt. Belangrijk om dit in goede banen te leiden, immers het personeel is de motor van jouw organisatie en vormen de belangrijkste waarde in de organisatie. Performance Support heeft een breed portfolio aan HR-oplossingen die je hierbij helpen.

Pulse

Functionerings- en beoordelingsgesprekken vragen veel tijd en inspanningen. Administratieve last lijdt ertoe dat de beoordelingscyclus niet meer draait om de medewerker maar om het beoordelingsformulier zelf. Pulse is dé HR-tool die verslaglegging en uitvoering van het gesprek vereenvoudigt.

View | People Analytics

Met VIEW brengen wij talent, competenties, cultuur en ontwikkeling in kaart. Een unieke database met relevante brondata aangevuld met unieke bedrijfseigen data. Game-based assessments gebaseerd op neurowetenschappelijke theorieën en gevalideerd door toonaangevende instanties.

Vlootschouw

Een vlootschouw geeft inzichten die bij kunnen dragen aan strategische HR-vraagstukken en het vormen van beleid.

Daarnaast helpt het de leidinggevende bij het beter begrijpen en aansturen van ontwikkeling in zijn eigen team

Personeelszaken op Orde

Zijn jouw contracten op orde? Heb je  een verzuimprotocol? Snel inzicht in de risico’s, kansen en bespaarmogelijkheden rondom jouw personeelszaken? Met de scan van Innovam Performance Support heb je na 1 gesprek duidelijkheid.

Medewerkerstevredenheids-onderzoek

De betrokkenheid, bevlogenheid en inzet van jouw medewerkers staan centraal. En natuurlijk de trots van medewerkers en de mate waarin zij zich loyaal en verbonden voelen. Hoe kun je de basis meer op orde brengen en de waarde naar en verbinding met medewerkers vergroten?

Opleiding: Operationeel Management

Het resultaat van deze leergang is dat je scherper, actiever en meer betrokken bent bij het bedrijf. Je leert medewerkers coachen op resultaat, ook in financiële zin. Je kunt de cijfers interpreteren en je medewerkers daarop pro-actief sturen.

Training: Gesprekstechnieken op de werkvloer

Tijdens deze training leer je hoe je als leidinggevende overtuigend en doelgericht communiceert met je medewerkers. In de 2-daagse training simuleer je in een spelvorm met acteurs alle soorten gesprekken die je in de praktijk kunt tegenkomen.

Training: Praktisch Leidinggeven

Tijdens de training Praktisch leidinggeven ontwikkel je een overtuigende, eigen stijl van leidinggeven. Je leert bijvoorbeeld hoe je aansluit bij de verwachtingen en behoeften van je medewerkers, en hoe je een prettige werksfeer creëert waarin goede resultaten worden behaald.

Blogs

Medewerker als passant

De term employee journey komt de laatste tijd veel voor. Daarmee wordt deze reis die een medewerker binnen een bedrijf doorloopt vaak bedoeld. Daarin doen wij er vaak alles aan om de medewerker tot ambassadeur te maken, maar wat nu als we hem/haar als passant beschouwen?

War on talent in automotive?

Autobedrijven zitten te springen om goed personeel. De gevolgen zijn duidelijk merkbaar, maar wordt er straks echt gevochten om personeel?