RI&E en EVD Waterstof

RI&E en EVD waterstof maken veel werk? Wij doen het graag voor jou.

Een RI&E moet up-to-date zijn. Dat betekent dat je de RI&E moet bijwerken als er iets verandert binnen je bedrijf. Bijvoorbeeld wanneer je gaat werken met waterstofvoertuigen. Deze RI&E gaat specifiek over het onderdeel waterstof voor bedrijven die werken met waterstofvoertuigen.

RI&E en EVD Waterstof

Met de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie heb je inzicht in alle risico's in je autobedrijf. Op basis hiervan kun je de kans op een ongeval verkleinen door passende maatregelen te nemen. Zo verklein je ook de kans op aansprakelijkheid en hoge boetes bij letsel. Deze RI&E gaat specifiek over het onderdeel waterstof voor bedrijven die werken met waterstofvoertuigen.

Houd je risico-inventarisatie actueel

Een RI&E moet up-to-date zijn. Dat betekent dat je de RI&E moet bijwerken als er iets verandert binnen je bedrijf. Bijvoorbeeld wanneer je gaat werken met waterstofvoertuigen. Het waterstof dat in deze voertuigen zit is zeer brandbaar. Autobedrijven krijgen hierdoor te maken met nieuwe regelgeving in het bedrijf. Een explosieveiligheidsdocument (EVD) richt zich op het voorkomen van gevaarlijke situaties. Hoe je dit moet doen, varieert sterk afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan het wegnemen van ontstekingsbronnen, goede indeling van gevarenzones, trainingen van personeel, goede ventilatie in de gevarenzone en nog veel meer. 

Bekijk de training veilig werken aan waterstofvoertuigen

Explosieveiligheidsdocument (EVD) 

In de ATEX 153 staat dat bedrijven verplicht zijn tot het maken van een RI&E. Dit document leidt vaak tot het opstellen van een EVD. EVD staat voor een explosieveiligheidsdocument, met een EVD breng je eventuele explosiegevaren in kaart. Uit een EVD zal blijken welke maatregelen nodig zijn voor de werkplaats. Dit kunnen soms ingrijpende maatregelen zijn, die gevolgen hebben voor de werkplaats. Als je hier niet slim mee om gaat, kan dit flink in de kosten lopen. Elke werkplaats is anders ingericht, daarom leveren wij maatwerk in samenwerking met onze partner Elgersma. 

Meer weten over de RI&E Waterstof? Neem vandaag nog contact op!