BOVAG
BOVAG dient als platform, nieuws-, voorlichtings- en informatiecentrum voor de branche en adviseert diverse afdelingen. Tevens is zij een werkgeversorganisatie. Voor de consument is BOVAG een breed geaccepteerd kwaliteitskeurmerk.
 
BOVAG is vertegenwoordigd in het College van Innovam. Bij projecten die vragen om expertise vanuit werkgeverskant, werkt BOVAG samen met Innovam.
 
RAI Vereniging
RAI Vereniging is de branchevereniging van de fabrikanten en importeurs van wegvervoermiddelen. Ze is als enige vertegenwoordiger van 'de industrie' van wegvervoermiddelen een unieke speler in de Nederlandse markt. De vereniging is door een hoge representativiteit in de verschillende productgroepen dé gesprekspartner voor overheid en bedrijfsleven.
 
Net als BOVAG is de RAI Vereniging vertegenwoordigd in het College van Innovam.
 
Vakbonden
Ook vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen zijn vertegenwoordigd in het College van Innovam. Daarnaast vertegenwoordigen zij samen met BOVAG en De Unie (vakbond voor industrie en dienstverlening) ook binnen OOMT de werkgevers Ă©n werknemers.
 
Stichting OOMT
Stichting OOMT is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche. De Stichting is opgericht in 1984 door werkgevers- en werknemersorganisaties in de mobiliteitsbranche.
 
OOMT initieert, stimuleert, financiert en subsidieert diverse projecten o.a. op het gebied van loopbaanontwikkeling, branchekwalificaties, onderzoek, voorlichting aan jeugd, overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven, ondersteuning van leerbedrijven en leermeesters.
 
BTG
De BTG-mct (BedrijfsTakGroep) overlegt bedrijfstaksgewijs binnen de motorvoertuigen, carrosserie en tweewielers. In dit overleg komen de directeuren bijeen van de ROC’s met een afdeling Techniek/Voertuigen. Ook heeft het overleg drie vakcommissies waarin de opleidingscoördinatoren voor Voertuigen bij elkaar komen.
 
De BTG-mct is een vaste gesprekspartner van Innovam bij onze onderwijsactiviteiten.