Maak kennis met de partners van Innovam

Samen versterken we de branche

Innovam werkt nauw samen met diverse partners in zowel het onderwijsveld als het bedrijfsleven. Samen maken we ons sterk voor de kwaliteit van de branche. Maak kennis met onze partners.

BOVAG

BOVAG dient als platform, nieuws-, voorlichtings- en informatiecentrum voor de branche en adviseert diverse afdelingen. Tevens is zij een werkgeversorganisatie. Voor de consument is BOVAG een breed geaccepteerd kwaliteitskeurmerk. BOVAG is vertegenwoordigd in het College van Innovam. Bij projecten die vragen om expertise vanuit werkgeverskant, werkt BOVAG samen met Innovam.

RAI vereniging

RAI Vereniging is de branchevereniging van de fabrikanten en importeurs van wegvervoermiddelen. Ze is als enige vertegenwoordiger van 'de industrie' van wegvervoermiddelen een unieke speler in de Nederlandse markt. De vereniging is door een hoge representativiteit in de verschillende productgroepen dé gesprekspartner voor overheid en bedrijfsleven. Net als BOVAG is de RAI Vereniging vertegenwoordigd in het College van Innovam.

Vakbonden

Ook vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen zijn vertegenwoordigd in het College van Innovam. Daarnaast vertegenwoordigen zij samen met BOVAG en De Unie (vakbond voor industrie en dienstverlening) ook binnen OOMT de werkgevers én werknemers.

Stichting OOMT

Stichting OOMT is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche. De Stichting is opgericht in 1984 door werkgevers- en werknemersorganisaties in de mobiliteitsbranche. OOMT initieert, stimuleert, financiert en subsidieert diverse projecten o.a. op het gebied van loopbaanontwikkeling, branchekwalificaties, onderzoek, voorlichting aan jeugd, overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven, ondersteuning van leerbedrijven en leermeesters.

BTG

De BTG-MTLM (BedrijfsTakGroep) heeft als kerntaak het aanbieden van goed en toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs in de sectoren Mobiliteit, Transport & Logistiek, Luchtvaart en Rail en Maritiem. De BTG-MTLM is een vaste gesprekspartner van Innovam bij onze onderwijsactiviteiten.