Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Haal het beste uit je medewerkers!

De betrokkenheid, bevlogenheid en inzet van jouw medewerkers staan centraal. En natuurlijk de trots van medewerkers en de mate waarin zij zich loyaal en verbonden voelen. Hoe kun je de basis meer op orde brengen en de waarde naar en verbinding met medewerkers vergroten? Met als hoogste doel medewerkers die tevreden en verbonden zijn en die het beste uit zichzelf halen op een betrokken, energieke en bevlogen manier.

 

Dit onderzoek laat zien hoe je medewerkers in de organisatie staan, in relatie tot jullie amibities en doelen. Voor veel bedrijven het startpunt om te verbeteren. We adviseren over de juiste methodiek, middelen en frequentie. Het uitgebreide rapport is makkelijk te rapporteren naar directie, management, afdelingshoofden en medewerkers.

Haal het beste uit uw medewerkers

Medewerkers die meer uit zichzelf halen, klanten die je organisatie hoger waarderen. Er valt nog veel te winnen: 40% van de medewerkers in Nederland geeft aan dat hun potentieel niet optimaal wordt benut. Klanten zijn de belangrijkste energiebron voor medewerkers en richtinggevend voor de voortdurende ontwikkeling van je organisatie. Neemt de waarde voor en de waardering van klanten toe, dan leidt dit ook tot een positievere werkbeleving. Het benutten van klant- en medewerkerspotentieel zorgt dat u het beste uit uw organisatie haalt.

De betrokkenheid, bevlogenheid en inzet van jouw medewerkers staan centraal. En natuurlijk de trots van medewerkers en de mate waarin zij zich loyaal en verbonden voelen. Hoe kun je de basis meer op orde brengen en de waarde naar en verbinding met medewerkers vergroten? Met als hoogste doel medewerkers die tevreden en verbonden zijn en die het beste uit zichzelf halen op een betrokken, energieke en bevlogen manier.

Inzicht in medewerkerstevredenheid

Jouw medewerkeromgeving, ambities en doelen staan centraal. Innovam Performance Support adviseert je over de juiste methodiek, middelen en frequentie. Wordt het online of schriftelijk onderzoek? Jaarlijks, periodiek of juist continu? Een medewerkerpanel of een medewerkerscommunity? Het onderzoek levert verrassend inzicht met infographics, (deel)rapporten, scorekaarten en een online intelligence dashboard waarmee je uitgebreid inzicht hebt en gericht kunt verbeteren.

Informeren en activeren

Informeren en activeren van directie, management, afdelingshoofden en medewerkers is de volgende stap. Gebruik de inzichten, vergroot de bijdrage naar jouw medewerker en benut het organisatie- en medewerkerspotentieel. Workshops, employee journeys, interactieve sessies en diverse trainingsdiensten passen wij toe.

Het medewerkerstevredenheidsonderzoeken geeft  inzicht en informeert en activeert jouw  organisatie om het beste uit klant en medewerker te halen. Samen met jou bouwen we betekenisvolle en excellente organisaties waar klanten en medewerkers zich thuis voelen.

Meer informatie over het Medewerkerstevredenheidsonderzoek