Alles over werken aan e-voertuigen en NEN 9140

Veilig werken aan EV voor monteurs en andere dienstverleners

Als het aan dit kabinet ligt, zullen alle nieuwe auto's uiterlijk 2030 emissieloos zijn, dus op elektriciteit of waterstof rijden. De onderhoudsbehoefte aan e-auto’s is de helft minder, onderhoud aan de aandrijflijn zelfs 75% minder. Vooralsnog rijden in Nederland 8,5 miljoen auto’s maar het aantal e-voertuigen groeit snel. Waar krijg je in de werkplaats nu al, en in de toekomst mee te maken?

Werken aan e-voertuigen

E-voertuigen zijn er al een tijdje. Nu verschijnen er ook steeds meer hybride, EV's en vrachtwagens op de Nederlandse tweedehandsmarkt. Daar komen ze doorgaans terecht bij de universele garagebedrijven. En nu de auto’s ouder worden, worden de hulpdiensten langs de wegen vaker geconfronteerd met ‘pech onderweg’.

Je mag niet zomaar aan hybride en e-voertuigen sleutelen. NEN9140 is de norm voor het veilig werken aan e-voertuigen. In deze NEN 9140-veiligheidsnorm is vastgelegd welke personen aan een e-voertuig mogen werken, welke opleiding of instructie je moet hebben en hoe je veilig werkt.

Wie mag volgens NEN 9140 aan e-voertuigen werken?

De norm gaat niet over de veiligheid van de voertuigen zelf. Daarvoor gelden andere normen, voor fabrikanten en importeurs. De norm gaat over de veiligheid van de monteurs en andere dienstverleners, tijdens hun werk aan e-voertuigen (EV's). Want daarbij kunnen heel andere risico’s voor hun eigen gezondheid ontstaan dan bij het werken aan verbrandingsmotoren.

NEN 9140 schrijft onder meer voor welke handelingen een technicus mag verrichten bij een bepaald niveau van kennis, en welke beschermings- en beveiligingsmaatregelen hierbij moeten worden genomen. 

Dus wie mag nu aan een elektrische voertuig werken?

ev-VOP:
Technicus die op een veilige manier onderhoud en reparaties aan e-voertuigen moet kunnen verrichten. Hij mag nooit aan een voertuig onder spanning werken.
De spanningsloosheid van het HV-systeem moet door een ev-VP zijn aangetoond.

ev-VP:
Technicus die naast onderhoud en reparaties ook diagnose stelt aan e-voertuigen. Door metingen stelt hij de spanningsloosheid van het HV-systeem vast.
Werken onder spanning aan de HV-batterij is alleen toegestaan na specifieke opleiding!

ev-WV:
Degene die verantwoordelijk is voor het veilig werken aan e-voertuigen in de werkplaats, bijvoorbeeld de chef werkplaats.
Hij moet ook opgeleid zijn als ev-VP​.

Opgeleid personeel

Niemand wil ongelukken. Veiligheid begint bij de technisch inhoudelijke kennis. Daarvoor moet je de norm hanteren en toepassen. Dan weet je als vakman wat er kan gebeuren als je niet oplet, en blijf je ‘van nature’ alert.

Bij de merk-gebonden autodealers worden de technici veelal door de importeurs speciaal opgeleid voor veilig kunnen werken bij reparatie en onderhoud van hun elektrisch aangedreven
modellen. Universelen moeten opleiding veelal zelf regelen (tip: lees onze pagina Alles over ondernemen in het EV-tijdperk).

Trainingen veilig werken aan e-voertuigen:

  • Niveau 2: Veilig werken aan e-voertuigen Basis (ev-VOP NEN 9140)
  • Niveau 2: Veilig werken aan e-voertuigen Gevorderd (ev-VP NEN 9140)
  • Niveau 3: Onderhoud en reparatie van e-voertuigen (HV-batterij)
  • Niveau 4: Diagnose aan e-voertuigen (HV-batterij)

Bekijk het complete aanbod NEN 9140 cursussen

NEN 9140 in 2019 verder aangescherpt

NEN 9140 is dus de norm voor het veilig werken aan e-voertuigen. Deze eis is sinds 2019 verder aangescherpt, door betrokken marktpartijen waaronder Innovam. Deze norm is nu veel leesbaarder en veel meer gericht op onze sector.

Bekijk alles over de vernieuwing van NEN 9140 (2019), waaronder de betrokken functies in de werkplaats en wat je moet kennen en kunnen, het aanwijsbeleid en flow charts.

Direct naar Update NEN 9140: 2019 (e-learning)

Ondernemerschap in het ev-tijdperk

Als eigenaar van een autobedrijf zie je de ontwikkelingen in de markt van elektrisch rijden elkaar snel opvolgen. Het is amper bij te houden. Voor je het weet ben je niet meer aangesloten bij klantvragen en kunnen jouw autotechnici een storing niet meer diagnosticeren en verhelpen.

Wat betekent dit voor jou, het personeel en de toekomst van je bedrijf? Als er veel vragen zijn, is het fijn om te weten dat er ook antwoorden zijn.

Lees alles over ondernemen in het EV-tijdperk