DEEP

Resultaatgericht ondernemen

Met DEEP (Dealer Excellence Enhancement Programme) onderneem je resultaatgericht. In 6 maanden tijd pakt DEEP integraal sales, service, werkplaats en parts aan. Iets voor jouw autobedrijf? Bekijk hieronder de unieke werkwijze

DEEP staat voor ‘Dealer Excellence Enhancement Programme’ en is een resultaatgerichte aanpak waarbij het gezond maken en houden van jouw dealerbedrijf centraal staat. Het programma duurt 6 maanden.

DEEP is een integrale aanpak van

  • sales
  • service
  • werkplaats
  • parts

Centraal element van de aanpak is: identificatie van en kunnen werken met de belangrijkste financiële KPI’s. Uitgangspunt daarbij is dat DEEP meetbare verbeteringen van de performance beoogt, verbeteringen die direct bijdragen aan het resultaat van de organisatie.

DEEP hanteert tools waarmee de actuele gang van zaken in het bedrijf voortdurend worden gemonitord, met inbegrip van de resultaten. Dat maakt de inspanningen op een uitstekende manier inzichtelijk. Het management kan deze de informatie ook gebruiken om waar nodig bij te sturen.

Werkwijze

  1. Een quickscan brengt in kaart wat de huidige situatie is en waar verbeteringen nodig én mogelijk zijn. De quickscan wordt afgesloten met een rapportage die als basis dient voor het vervolgtraject
  2. Identificatie, met het management, van de KPI’s en de gewenste performance. De performance wordt inzichtelijk gemaakt door middel van een dashboard dat de doelen omzet naar maandelijkse budgetten. Dit deel sluit in feite aan op je eigen dealer-managementinformatiesysteem
  3. Analyse: waarom blijven bepaalde KPI’s achter? Verder stellen we in deze fase de prioriteiten van het vervolgtraject vast. Die prioriteiten worden meteen in de agenda’s gezet
  4. Formuleren van de oplossingen en de gewenste uitkomsten in acties omzetten. Bij deze fase worden ook de dealermedewerkers intensief betrokken
  5. Regelmatig monitoren van de resultaten door middel van coachingsessies die zowel via internet als bij de dealer zelf plaatsvinden
  6. Opleveren van de resultaten en bespreken hoe een en ander ook in de toekomst geborgd blijft.

Meer weten over DEEP? Neem vandaag nog contact op!